Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bölmecik Sınırlarının Çizilmesi

Ekranın sol tarafında yer alan  "Sayısallaştırma"  sekmesi altında "Hat Tipleri" menüsünden ilgili Mesçere seçilerek bölmecik sınırları çizilmelidir. Bunun için;

Sayısallaştırma sekmesine geçilir ve buradan" Hat Tipleri" menüsü açılır.

Mesçere hat tipi fare ile çift tıklanarak seçilir.

 

Hatlar, uç yakala modu kullanılarak ve kesişim noktaları dikkate alınarak çizilir ve kesişim noktalarında kırıklar oluşturulursa ileride kolaylık sağlayacaktır. Yakalanmaması durumunda alan kapatma işleminde sorunlarla karşılaşılır. Ayrıca bölme sınırı üzerinden tekrar çizim yapılmaz. Bölme sınırına bağlanarak bırakılmalıdır.

Çizilen bölmecik sınırları için HATTIPI_MESCERE adında tabaka otomatik olarak oluşur.

 

Çizilen mesçere hattı sorgulandğında veri tabanı kaydının otomatik oluştuğu görünecektir. Buraya girilmesi gereken değer varsa örneğin "Adı" bölümüne hat ismi yazılabilir. Veri tabanı yapısına göre bazı değerler otomatik olarak gelecektir.Örneğin hat uzunluğu.

Referanslar/HATLAR_ tablosu üzerinde fare sağ tuşa basılması ile çıkan menüden "Tablo" seçilirse mesçere hatların kayıtları görüntülenebilir.

 

  • No labels