Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Projeksiyon Sisteminin Tanımlanması

Çalışma yapmak için öncelikle projenin koordinat sisteminin ayarlanması gerekir. Koordiat sistemini ayarlamak için;

Netcad Uygulama Menüsü/Özellikler/Projeksiyon işlemine girilir.

Projeksiyon dialoğunda yer alan [ ... ] butonuna basılır.

Buradan projenin projeksiyon değeri verilir. Amenajman projeleri genelde 25000 ölçeğindeki altlıklardan elde edildiğinden projeksiyon değeri olarak UTM 6 seçilmelidir.

Datum değeri kullanıcı tarafından bilinmelidir. Proje altlığı hangi datumda üretildi ise ona göre değer seçilmeldir. ED50, ITRF96, WGS84 gibi.

Projenin bulunduğu yerin dilim orta meridyeni de girilmelidir. Merkezi meridyen hanesine 6 derecelik dilim orta meridyeni girilmeli ya da burada yer alan dünya butonuna basılarak çıkan Türkiye Haritasından bölge seçilmelidir.Bölge seçildiğinde dilim orta meridyeni otomatik olarak işlenecektir.

Tanımlamalar yapıldıktan sonra bütün dialoglar Tamam ile kapatılmalıdır.

  • No labels