Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sayısallaştırma İşlemleri

Sayısallaştırma İşlemleri ekranın sol tarafında yer alan  Sayısallaştırma sekmesi kullanılarak yapılmaktadır. Sayısallaştırma menüsü yardımıyla daha önceden çizilmiş objeler bölme, bölmecik, şeflik, tepe ya da yerleşim olarak tanımlanabileceği gibi standartlara uygun şekilde yeni çizimler de yapılabilir. Çizilen objelere ait sözel bilgiler çizim bittiği anda açılan obje özellikleri penceresinden girilebilir. Çizilen her objeye ait bir kayıt veritabanında ilgili tablolara aktarılacaktır. Bu menü kullanılarak daha önce çizilmiş olan objeler de standart yapıya uygun hale getirilebilir ve veri tabanına aktarılabilir. Menü, tek tek ya da toplu olarak işlem yapmaya olanak tanır.
  • No labels