Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Görünürlük Alanı Tanımlama / Kenarlaştırma

Raster,kadastro, plan verilerinde veya 1/25000 lik paftalarda yer alan kenar yazıları ve detaylar Netcad ile düzenlenebilir yapıdadırlar. Sadece istenilen alanın görünmesini ve paftaların tam olarak kenarlaştırılabilmesi sağlanabilmektedir.

Bunun için raster referans özellikleri Genel sekmesi altında yer alan Görünürlük Alanları bölümünü kullanabilirsiniz.

 

"+" butonu yardımıyla belirlenen alan içerisinin görünür olmasını sağlayabilir "-" butonuyla da belirlenen alan dışının görünür olmasını sağlayabilirsiniz. Görüntü alanları iptal et yardımıyla tanımlanan görünürlük alanlarının tamamını iptal edilebilmektedir.

 

 

  • No labels