Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raster Dosyanın Koordinat Dönüşümünün Yapılması

1/25000 Raster kategorisi altına eklenmiş olan raster dosya üzerinde fare sağ tuşa basılması ile çıkan menüden "Raster Dönüştür" işlemine girilir.

Raster Dönüştür dialogu üzerinde Dönüşüm Yöntemi seçilir. Dialoğun altında kalan boş bölümde fare sağ tuşa basılır ve "Nokta Ekle" seçilir. Bu işlem, dönüşüm yapılacak olan referans noktaları ekrandaki resim dosyasından seçmeyi sağlayacaktır.

Nokta ekleme işlemine basıldıktan program çizim ekranına geçer. Buradan dönüşüm yapılacak olan noktaya yaklaşılır ve tıklanır. Örneğin ilgili nokta bir karelaj ise karelajın tam ortası tıklanmalıdır.

Klavyeden " K " harfine basıldığında tıklanan noktanın gitmesi gereken harita koordinatları girilmelidir.

Bu şekilde en az 4 adet noktanın raster üzerindeki yeri seçilmeli ve harita koordinatları girilmelidir.

Fare sağ tuşuna basıldıktan sonra Raster Dönüştür dialoğu çıkacak ve burada seçilen noktalar listelenecektir.

Bu dialogda ortalama hata oranı (m0) değeri kontrol edilir. Hata sınırları içinde olup olmadığı belirlenir. Kontrol için aşağıdaki formül uygulanır.

m0= 0.2 x ölçek

(0.2 değeri sabit bir katsayı olup göz yanılma payı olarak ifade edilir.)

Buna göre elimizdeki rasterın 25000 ölçeğinde olduğunu düşünürsek;

m0= 0.2 x 25000

M0= 5000  mm

Çıkan sonuç mm dir. Bunu metre cinsine çevirdiğimizde m0 değerinin en fazla 5 olması gerekiyor.

Eğer tecvizin üzerinde bir değer elde edilirse harita koordinatları ve ekranda seçilen resim koordinatları [ ... ] butonları ile kontrol edilmeli ve düzeltilmelidir. Eğer Raster Koordinatları bölümündeki butona basılırsa ekrana dönülür ve doğru nokta tekrar seçilir. Eğer Harita Koordinatları bölümündeki butona basılırsa tekrar ekrana dönülür ve K harfine basılarak doğru koordinatlar girilir.

Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra "Dönüştür" butonuna basılır ve bir süre beklenir. Dosya formatı seçilir, dosya adı verilir ve kaydedilir.

Bu şekilde koordinat dönüşümü tamamlanmış olacaktır.

  • No labels