Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raster Paftanın Eklenmesi

Projede kullanılacak olan raster paftayı eklemek için;

Referanslar/1/25000 Raster kategorisi üzerinde fare sağ tuşa basılır. Çıkan menüden Ekle/Raster seçilir. Kullanılacak olan raster dosya seçilir.

1/25000 Raster Kategorisi üzerinde fare sağ tuşa basılarak Limit Bul işlemi uygulanır. Raster ekranda görüntülenir.  • No labels