Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raster Paftaların Projeye Eklenmesi ve Dönüştürülmesi

Amenajman projesinde altlık olarak kullanılacak olan raster paftalar projeye eklenerek dönüşüm işlemlerinin yapılması gerekir. Dönüşüm işlemleri tamamlandıktan sonra sayısallaştırma işlemleri yapılacaktır.

  • No labels