Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Referans Katmanların Ortak Özellikleri

Genel

Referansa ait genel özelliklerin görüntülendiği menüdür. Referanslar/Kategoriler altında bulunan farklı formatlarda da olsa tüm referanslar için Genel menüsü ortaktır. Katmanların çizim sıraları ve çizilip çizilmeyecekleri de kategorilerin altında ayarlanabilir.

SeçenekAçıklama
AdıReferans adıdır.
SaydamlıkReferans objelere şeffaflık vermek için kullanılır.
Print EdilebilirReferansın çıktıya yansıması için aktif durumda kullanılır
Obje YakalanabilirReferansta kayıtlı objenin yakalanabilir olmasını sağlar.
Proje Limitini EtkilemeProjede limit bul işlemi uygulandığında referans sınırlarının dikkate alınması sağlanır.
Görünürlük Alanları

Görünürlük alanları ile referanslar maskelenir. Yani sadece bir kısmı görünür ya da görünmez hale getirilebilir. Bu özellik raster referans gibi pafta kenarlarının görünmemesi gereken durumlarda çok işe yarar. Görünürlük alanları Alan Seçim Aracı(?) aracı ile oluşturulur.

+ : Gösterilen sınıra göre referansa görünür alan eklemek için tercih edilir.

: Gösterilen sınıra göre referansa görünmez alan eklemek için tercih edilir.

! : Tanımlanan görünür veya görünmez alanın iptal edilmesi için tercih edilir.

Referansı YükleReferans olarak yüklenen dosyaya ait tabaka yapısının Netcad katmanlarına yüklenmesini sağlamaktadır. 'Referansı Yükle' özelliği yalnızca CAD ve Grid referanslar üzerinde kullanılabilmektedir.
Tablo Limitlerini BulSpatial referans tablo limitlerinin güncellenmesi sağlanır.
Orjinal Tabaka Bilgilerini OkuCAD referans dosya bilgilerinin güncellenmesi için kullanılır. Bu sayede referans olarak eklenen dosya üzerinde yapılan değişikliklerin ekrana yansıma sağlanır.
Dönüşüm

Referans dosya üzerinde orijinal veriyi değiştirmeden dinamik olarak kaydır, döndür, ölçekle, matris dönüşümü işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

  • Kaydır: Referansın seçilen noktasından farklı bir koordinata taşınmasını sağlar.
  • Döndür: Referansın seçilen nokta sabit kalacak şekilde döndürülmesinde kullanılır.
  • Ölçekle: Referans üzerinde seçilen noktaya göre verilen büyültme oranına göre referansın ölçeklenmesi sağlanır.
  • Matris: Herhangi bir koordinat sisteminde bulunan verileri farklı bir koordinat sistemine dönüştürmek için kullanılır. Bunun için aşağıdaki menüden, istenilen matris değerleri girilerek dönüşüm işlemi gerçekleştirilir. Matris işlemi; İmar koordinatlarını, Kadastro koordinatlarına dönüştürme işleminde sık kullanılır.
    Örneğin; Lokal pafta sisteminin dönüşüm matris katsayılarıyla ülke koordinat sistemine dönüşümü gösterilebilir. Dosya bazında yapılan dönüşümle bölge için bilinen matris katsayıları (a, b, cy, cx) girilerek ülke koordinat sistemine dönüştürülmüştür.
Zaman AralığıZaman Gezgini modülü için referans dosyalara tarih bilgisi girmek için kullanılır.

Projeksiyon

Her bir referans dosya için projeksiyon tanımı yapılan bölümdür.

Projeksiyon tanımı sayesinde referans otomatik olarak proje projeksiyonunda görüntülenir (on-the-fly-projection). Bu sayede farklı projeksiyon (coğrafi, Ankara dilimi, Lambert vd.) projeksiyonda görünebilir.

Referansın projeksiyonu tanımsız ise; her zaman kendi koordinatlarında görünecektir.


Bazı referanslar kendi projeksiyon bilgisine sahiptir ve değişiklik yapmanıza izin vermeyebilir.

Bazı durumlarda iki farklı projeksiyon arasındaki dönüşümde hata oranı büyük olabilir. Bu sekmede hata miktarı raporlanır. Hatanın büyük olması durumunda referans üzerinden yapılan sayısallaştırma vb. işlemlerdeki doğruluk azalır.


Projeksiyon ile ilgili daha detaylı bilgiye Projeksiyon Ayarları (?) bölümünden ulaşabilirsiniz.

  • No labels