Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Diğer Referanslar

Netcad Referans Dosyası

Referanslar üzerinde Dosya/Sakla işlemi ile kaydedilen Netcad referans dosyalarının (*.sea) eklenmesi için kullanılır. Genel özellikler için (?)

  • No labels