Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Projelendirme ve En Uygun Yer Seçimi Senaryoları

Tanım

GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Projelendirme ve En Uygun Yer Seçimi Senaryoları, Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında çeşitli ölçeklerde ileri seviye GIS analizlerinin oluşturulması, ileri seviye SQL sorguların hazırlanması ve Geofunction analizleri ile proje yönetim süreçlerini kapsamaktadır.

Hedef Grup

Bu uygulama, GIS projeleri üreten ve kullanan tüm meslek grupları, harita, inşaat, orman, ziraat, maden, çevre, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar, teknikerler, harita ve proje bağımlı çalışan tüm sektör çalışanları, yöneticiler, akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yöneliktir.

Hedefler

 • GIS tabanlı verilerin ve projelerin ileri seviye yönetim ve analiz süreçlerini gerçekleştirebilecek,
 • GIS projeleri üzerinde ileri seviye veri düzenleme, topoloji işlemleri ve amaca yönelik analizleri (overlay, tampon bölge, yer seçimi vs.) yapabilecek,
 • Fiziki ve beşeri coğrafya çalışmaları, haritalar, kent bilgi sistemleri konularında ileri düzey analizler yapabilecek,
 • Fonksiyonlar (sanayi, konut, ticaret, yeşil alan vs) ve tesisler (fabrika, okul, karakol, katı atık tesisi, spor tesisi vs.) için uygun yerlerin araştırması ve saptanması için gerekli iş akış modellerini oluşturarak yer seçim analizleri yapabilecek,
 • Suç, hastalık, trafik kazaları vs. olay verilerini veritabanı üzerinde depolayarak, bilgi kontrolü ve yönetimini sağlayabilecek,
 • Doğal kaynakların tespiti için yeraltı ve yerüstündeki fiziksel yapıya ilişkin verilerin analizlerini tematik yapıda hazırlayabilecek,
 • Doğal afet, çevre etki değerlendirilmesi ya da sistemin zamana bağlı olarak değişiminin gözlenmesi gibi uygulamalarda altlık olacak haritaları hazırlayabilecek,
 • Birçok özniteliği bir arada kullanarak ileri seviye tematik haritalar oluşturabilecek,
 • Veritabanı üzerinden amaca yönelik ileri düzey SQL sorgular oluşturabilecek, raporlama ve çıktı işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Proje süreçlerinde Google, Yahoo vb. kaynaklardan geocoding aramaları yapabilecek; GeoRSS aramaları yapabilecek ve burada bulunan kaynak verileri projeleri için kullanabilecek,
 • Online haritaları projeler için altlık olarak kullanabilecek,
 • Projelerini Google Earth’ e aktarabilecek,

Konular

 


2 Comments

 1. Anonymous

  Konu başlığı "GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Ileri Seviye Analizler ve GeoFunction Uygulamaları" ancak Konular baştan sona bir GIS projesinin gerçekleştirilmesini içeriyor

   


   

 2. Katılıyorum. İleri seviye de VTYS vs oluşturma işleri olmamalı. Daha exantirik tematik, grafik tematik, vs olabilir. İlişkilerin kullanılması vs .