Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sorgu Sonucu İşlemleri

Sorgu sonucunun sol alt köşesinde yer alan küçük buton setine "Grid altı butonları" adı verilir. Grid altı butonları, sorgu tasarlanırken ayarlanan özelliklerdendir. Sorgu sonuç ekranında hangi Grid altı butonlarının geleceğini Netigma yöneticisi ayarlar.

 Sorgu sonuç ekranında yapılması mümkün olan

 • Sorgu sonuçlarını dosya halinde bilgisayara kaydetmek
 • Sorgu sonuçlarını yazıcıya gönderilebilir formatta raporlamak
 • Herhangi bir sorgu sonuç satırını Google Earth dosyası olarak kaydetmek
 • Sorgu sonucu kaydını harita üzerinde görüntülemek
 • Pivot görünümündeyken çeşitli grafikler çizdirmek
 • Sorgu sonuç görünümleri arasında geçiş yapmak
 • Tematik almak
 • Bilgi kartı görüntülemek

gibi bazı işlemler vardır.

Bu işlemleri gerçekleştirmek için Grid altı butonlarında veya sorgu sonucunda yer alan ilgili butona tıklanır.

Bu sayfada grid altı butonları vasıtasıyla gerçekleştirilen bazı işlemler hakkında detaylı bilgi yer almaktadır

İçerik

 

 

 

 

Grid altı butonlarına işlem ekleme

Grid altına işlem olarak eklenebilen veri alanları oluşturulurken Görüntüleme editörü = Link olacak şekilde tanımlama yapılır. Görüntüleme editörü özelliklerinden "Hepsi seçeneğini göster" ve "Seçim listesinde göster" özelliklerinden herhangi biri seçildiği zaman tanımlanan link grid altı butonlarında yer alır.

 

Grid altı butonları görünümü

 

gridaltibuton_

 

 

 

Bazı Grid Altı İşlemler 

Bu sayfada temel bir kaç grid altı linkinden bahsedilmektedir. Tüm işlemler hakkında bilgi almak için BKZ İşlem Kavramı

 Dosya Ekleme Butonu ve Sorgu Sonuçlarına Dosya Ekleme İşlemi

Dosya Ekleme Butonu ve Sorgu Sonuçlarına Dosya Ekleme İşlemi

Grid altı buton setinde yer alan veya butonuna tıklanarak sorgu sonuç listesinde gelen kayıtlara dosya eklenebilir.

Dosya eklemek için:

 1. Dosya eklenecek kayıt veya kayıtlar seçilir.
 2. Dosya ekleme butonuna tıklanır.
 3. Seçilenler veya Hepsi tıklanarak hangi kayıtlara dosya ekleneceği belirtilir.

 4. Açılan dosya ekleme penceresinde dosya seçimi yapılır ve Bilgiler bölümü doldurulur.

 5. Kaydet butonuna tıklandığında dosya ekleme işlemi tamamlanır.

 

 

 

 DevExpress Görünümüne Geçiş Butonu

Devexpress Görünümüne Geçiş Butonu

Grid altı buton setinde yer alan butonuna tıklandığı zaman, hali hazırdaki görünümden Devexpress Grid görünümüne geçilir.

Bu seçenek Ağaç Grid ve DataTable Grid görünümlerinde mevcuttur.

 DataTable Grid Görünümüne Geçiş Butonu

DataTable Grid Görünümüne Geçiş Butonu

Grid altı buton setinde yer alan butonuna tıklandığı zaman, hali hazırdaki görünümden Datatable Grid görünümüne geçilir.

Bu seçenek Ağaç Grid ve Devexpress Grid görünümlerinde mevcuttur.

 Sorgu Sonuçlarının Dosyaya Aktarılması

Sorgu Sonuçlarının Dosyaya Aktarılması ( Export )

NETIGMA sorgu sonuç listesinin değişik dosya formatlarında indirilebilmesini mümkündür.

 1. Grid altı buton setinde yer alan simgesine tıklandığında farklı dosya tipleri listesi açılır. (csv, Excel 97-2003, Excel 2007, PDF, Word/Rtf)
 2. Bu listeden seçim yapılmasını takiben sorgu sonuçlarının bilgisayara indiği görülür.

 

 

 Google Earth İşlemi

Google Earth İşlemi

Grid altı butonlarından simgesine tıklandığında, seçili veya tüm kayıtlara ait spatial veriler Google Earth dosyası formatında bilgisayara iner. Web tarayıcısının indirilen dosyayı otomatik açma özelliği açık ise Google Earth uygulaması açılarak dosya içeriğini gösterecektir.

 Excel'de Toplu Düzenleme İşlemi

Excel'de Toplu Düzenleme İşlemi

Sorgu sonucunda gelen kayıtları Excel'e topluca aktarmak veya Excel'deki kayıtları toplu halde sorgu sonuç listesi olarak alarak listede güncelleme yapmak mümkündür.

Bu işlem için Grid altı butonlarından Excel simgesine tıklanır ve yapılmak istenen işlem (Excel'e çıkart/ Excel'den al) seçilir.

 

 • Excel'e Çıkart sekmesine tıklandığında, sorgu sonuçları excel dosyası olarak bilgisayara kaydedilir.
 • Excel'den Al sekmesine tıklandığında Dosya Seçim ekranı açılır ve sorgu sonuçlarını güncelleyecek olan dosya bilgisayardan seçilerek sisteme yüklenir.

 

 

 Harita Görüntüleme

Harita Görüntüleme

Seçilen kayıtları harita üzerinde görmek için grid altı butonlarında yer alan Harita butonuna ()tıklanır.

Seçilen kayıtları gösteren haritanın açıldığı görülür.

 

 

 İstatistik Raporundan Tematik Harita Oluşturma

İstatistik Raporundan Tematik Harita Oluşturma

Tematik alma özelliği İstatistik Sorgu Sonuçlarında aktif olur. Grid altı buton setinde yer alan ilgili butona () tıklandığında Tematik Al işlem penceresi açılır.

Tematik alınacak obje, Tematik Tipi seçildikten sonra Tematik Al butonuna tıklandığında harita entegrasyonu açılır.

 •  Obje: 

  Tematiğe konu olan nesnenin seçilmesini sağlar. Bu listede önceki ekranda yani istatistik raporu oluşturma ekranında seçtiğiniz alanların ait olduğu nesnelerden (tablolardan) spatial olanları listelenir. Eğer seçilen alanlardan hiçbirisi de spatial bir nesne değilse bu liste boş gelir ve tematik oluşturulamaz.Obje seçimi, seçilen spatial nesne oluşturulacak olan tematik haritanın hangi nesnenin coğrafi bilgisine göre oluşturulacağını belirler. Yani sorguda hem mahalle, hem de parsel nesnesinden alanların olduğunu varsayarsak bu listede Mahalle ve Parsel seçenekleri olacaktır. Mahalleye göre tematik al denildiğinde haritada mahalleler (sınırları çizilerek) gösterilecek, Parsel e göre tematik al denildiğinde de haritada parseller gösterilecektir.

Aşağıdaki tematikte mahalleler obje olarak seçilmiştir.

 

 • Tematik Tipi: Tematik konfigürasyon penceresindeki bir diğer seçenek de tematik tipi bilgisidir. Olası tematik tipi seçenekleri, anlam ve açıklamaları şöyledir.

 • Grup Özgün Tematiği:

Tematiğe konu olan sorguda en az bir tane grup alanı varsa bu seçenek tematik tipi alanında görünecektir.

‘Grup alan tematiği’ seçeneğiyle oluşturulan tematikte slotlar grup alanı bilgisiyle tanımlanır. Böylece haritadaki renklendirme vb diğer görsel gruplama slotlara göre yapılacağı için tematik grup alanına göre yapılmış olacaktır.

Örnek: Mahalle adına göre yapılan bir istatistik sorgusunun sonucunda aşağıdaki liste harita oluşacaktır.

 • Küme Özgün Tematiği:

Tematiğe konu olan sorguda en az bir tane küme alanı varsa "Küme Özgün Tematiği" seçeneği Tematik Al işlem penceresinde yer alır.

‘Küme özgün tematiği’ seçeneğiyle oluşturulan tematikte slotlar küme bilgisiyle tanımlanır. Haritadaki renklendirme ve diğer görsel gruplama slotlara göre yapıldığı için, bu tematik kümeye özgün bir tematik olur.

Örnek: Grup alanı: Mahalle adı ve küme alanı: Benzersiz alan sayısı olarak alınan bir istatistik sorgunun sonucunda aşağıdaki tematik harita oluşacaktır. Dikkat edileceği gibi renklendirme mahallenin benzersiz alanına göre yapılmıştır. Benzersiz alan sayısı bütün mahalleler için 1 olduğundan tematikte sadece bir renk bulunmakta.Eğer benzersiz alan sayısı için farklı farklı rakamlar söz konusu olsaydı renklendirme de ona göre yapılacaktı.

 • Küme Özgün Sayısal Tematiği:

 

Tematiğe konu olan sorguda en az bir tane küme fonksiyonu kullanılmış alan varsa ve bu alan sayısal bir tipteyse bu seçenek tematik tipi alanında görünecektir.

Bu tip tematikte küme alanları belirli aralıklara ayrılarak gruplanır ve slotlar bu aralık bilgilerine göre tanımlanırlar.

Örnek: Mahalle adı ve mahalle alanına göre yapılan bir istatistik sorgusunun sonucunda aşağıdaki liste ve küme alan sayısal seçeneğiyle de aşağıdaki tematik harita oluşacaktır. Dikkat edileceği gibi renklendirmeleri mahalle alanıı aralıklarına göre gruplanarak yapıldı. Mahallenin bütünlüğü ise bozulmadı yani bir mahallenin tamamı bir renkte kaldı.

 Pivot görünümde grafik çizdirmek

Pivot Görünümde Grafik Çizdirme Özelliği

Pivot görünümde sorgu sonuçlarını grafik olarak görme imkanı bulunmaktadır.

Grid altı buton setinde yer alan butonuna tıklandığında Grafik Çiz penceresi açılır.

 

"Grafik Çiz" işlem penceresinde Daha Fazla Seçenek butonuna tıklandığında grafik detaylarının belirlenebileceği bir pencere açılır. Bu pencerede yer alan alanlar doldurulup Grafik Çiz butonuna tıklanır.

Grafik, ekrana ayrı bir pencere olarak getirilir.

 İstatistik sorgu sonucundan etkileşimli grafik çizdirmek

Etkileşimli Grafik Çizdirme Özelliği

İstatistik sorgu sonucundan grafik çizdirirken Sabit veya Etkileşimli olmak üzere 2 farklı grafik seçeneği bulunur.

Sorgu sonuç listesinden grafik çizdir butonuna tıklanır.

 

Grafik Çiz popup penceresiden grafik tipi belirlenir:
Grafik Çiz butonuna tıklandığında grafiğin çizilerek ekrana geldiği görülür.