Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alan Seçim Aracı

Kullandığınız bir işlem bir alana ihtiyaç duyduğu zaman Alan Seçim Aracı' nı başlatır. Bu araç bir nokta seçimi ile başlar. Gösterdiğiniz noktayı çevreleyen alanları otomatik olarak çevirmeye çalışır. Bu aşamada sağ-tuş işlemi iptal eder. Eğer gösterdiğiniz noktayı çevreleyen bir alan bulunursa alan seçilir ve işlem devam eder. Alan bulunamaz ise bir seçim dialoğu açılır.

Dialoğun açılmasına gerek kalmadan F2 veya F3 tuşları ile doğrudan aynı işlemlere ulaşabilirsiniz.

Yeniden Dene

Yeniden Dene ile başlangıç durumuna dönülür, bir başka nokta gösterilebililir.

F2:Çevir

Bu seçenek ile seçmek istediğiniz alanın köşelerini tek tek göstermeniz gerekir. Noktaları Nokta Seçim Aracı (?) ile seçersiniz. seçerken yakalama modları, koordinat hesap makinesindeki başka çizgiyi izle gibi seçenekleri kullanabilirsiniz.

Alan Çevir işlemi ilk noktayı yeniden göstererek ya da sağ tuş ya da Esc ile sonlanır.

F3:Seç

Bu seçenek var olan bir alanı seçmenizi sağlar. Ekrandan seçebileceğiniz herhangi bir Alan seçilir. Daire, Pafta gibi bazı objeler de kapalı alandır. F3 bunları da seçer ve kapalı alan olarak kullandırır.

Üst üstte alanları seçmek için "/" tuşu kulanılmalıdır. Bu durumda seçilebilir olan objeler listelenir. Alanların içinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu durumda çevreleyen alanlar listelenecektir.


 

Yukarıdaki görselde mavi noktalar alan objelerinin vertex noktalarını (kırık noktalarını) temsil etmektedir. Alan Seçim Aracı F3 ile alan kapatılabilmesi için yeni oluşması beklenen alanın her köşesinde vertex bulunmalıdır. Yeşil taramada oluşan alanın her köşesinde vertex bulunmaktadır kapatılabilir, ancak kırmızı taramanın al ve üst köşelerinde vertex bulunmadığı için alan kapatılamaz.

  • No labels