Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sayısallaştırma Sihirbazı

Netcad ekranında yapılacak olan çizim işlemlerinin belirli standart başlıklar altında gruplandırma yapıldığı ve çizilecek objelerin özelliklerinin önceden belirlenebildiği menüdür. Önceden oluşturulmuş veya yeni oluşturulacak *.ODF uzantılı sayısallaştırma menüleri üzerinden sayısallaştırma işlemi gerçekleşir.

Netcad ile Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği (BÖHYY) uygun sayısallaştırma menüleri hazır gelir.

Sayısallaştır; ekrana seçilen sayısallaştırma kalemi ile sayısallaştırmalar yapma işlemidir. Sayısallaştırma işlemlerinin yürütülmesi için sayısallaştır seçeneği aktif hale getirilir.

İlişkilendir; grafik ekranda bulunan objeleri sayısallaştırma menüsü ile ilişkilendirme işlemidir. İlişkilendirme işlemlerinin yürütülmesi için ilişkilendir seçeneği aktif hale getirilir.

Etiket;

Sayısallaştırma yapılmadan önce 'Sayısallaştırma Menüsü' oluşturulması gerekir. Oluşturulacak menü *.ODF formatında bir dosyaya saklanmaktadır. Sayısallaştırma menüsü üzerinde sağ tuşla ana başlık Ekle/Alt Başlık Ekle işlemleriyle gerekli düzenlemeler yapılır.

Tanımlar

  • Tanım Dosyası Seç; önceden oluşturulan sayısallaştırma menülerinin (*.ODF menüsü) tekrar kullanmak üzere eklendiği komuttur.
  • Tanım Dosyası Ekle; sayısallaştırma sihirbazında birden fazla tanım dosyası oluşturulabilir. Bu işlem ile yeni bir tanım dosyası oluşturulabilir.
  • Tanımları Kaydet; tanım dosyalarında yapılan tanımlamaların kaydedilmesi için kullanılır.

  • No labels