Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad Komut Satırı

Netcad fonksiyon ve komutlarına hızlı ve kolay anlaşılır erişim sunar. Siz yazdıkça komutları otomatik olarak bulacak ve parametreleri için size yol gösterecektir.

Örneğin; hesaplanmış proje limitlerine zoom yapmak için arama satırına "SET ZOOM LIMITS" yazılıp komut çalıştırıldığında proje limitleri bulunmuş olacaktır.