Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alan Seçim Aracı

Kullandığınız bir işlem bir alana ihtiyaç duyduğu zaman Alan Seçim Aracı' nı başlatır. Bu araç bir nokta seçimi ile başlar. Gösterdiğiniz noktayı çevreleyen alanları otomatik olarak çevirmeye çalışır. Bu aşamada sağ-tuş işlemi iptal eder. Eğer gösterdiğiniz noktayı çevreleyen bir alan bulunursa alan seçilir ve işlem devam eder. Alan bulunamaz ise bir seçim dialoğu açılır.

Dialoğun açılmasına gerek kalmadan F2 veya F3 tuşları ile doğrudan aynı işlemlere ulaşabilirsiniz.

Yeniden Dene

Yeniden Dene ile başlangıç durumuna dönülür, bir başka nokta gösterilebililir.

F2:Çevir

Bu seçenek ile seçmek istediğiniz alanın köşelerini tek tek göstermeniz gerekir. Noktaları Nokta Seçim Aracı (?) ile seçersiniz. seçerken yakalama modları, koordinat hesap makinesindeki başka çizgiyi izle gibi seçenekleri kullanabilirsiniz.

Alan Çevir işlemi ilk noktayı yeniden göstererek ya da sağ-tuş ya da Esc ile sonlanır.

F3:Seç

Bu seçenek var olan bir alanı seçmenizi sağlar. Ekrandan seçebileceğiniz herhangi bir Alan seçilir. Daire, Pafta gibi bazı objeler de kapalı alandır. F3 bunları da seçer ve kapalı alan olarak kullandırır.

Üst üstte alanları seçmek için "/" tuşu kulanılmalıdır. Bu durumda seçilebilir olan objeler listelenir. Alanların içinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu durumda çevreleyen alanlar listelenecektir.

Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.

Yeşil noktalar çevrilebilir, kırmızı noktalar çevrilemez. Doğru, çoklu doğru, spline, yay, spiral gibi desteklenen tüm çizgisel objeler uç uca geldiği sürece sonuç başarılıdır. Yukarıdaki kırmızı noktalardan birisi kapalı gibi görünmekle birlikte aslında köşedeki iki doğru uç uca değiller. Bazı durumlarda aynı alanı farklı yerden göstermeniz gerekebilir. Eğer çevrilmiyor ise ama her şey doğru gibi görünüyor ise muhtemelen çok yakın ama birbirine dokunmayan çizgiler vardır.

Found 10 search result(s) for "Alan Seçim Aracı".

Page: Alan Seçim Aracı (PORTAL)
... Alan Seçim Aracı Kullandığınız bir işlem bir alana ihtiyaç duyduğu zaman Alan Seçim Aracı' nı başlatır. Bu araç bir nokta seçimi ile başlar. Gösterdiğiniz ... listelenecektir. image201912 16:34:36.png   Yukarıdaki görselde mavi noktalar
Jan 11, 2019
Page: Netcad 7 | Alan Seçim Aracı (PORTAL)
... Alan Seçim Aracı Kullandığınız bir işlem bir alana ihtiyaç duyduğu zaman Alan Seçim Aracı' nı başlatır. Bu araç bir nokta seçimi ile başlar. Gösterdiğiniz ... aşamada sağtuş işlemi iptal eder. Eğer gösterdiğiniz noktayı çevreleyen bir ...
Jan 23, 2020
Labels: qa=ok
Page: Alan Seçim Aracı_RU (ENGLISH)
... Alan Seçim Aracı Kullandığınız bir işlem bir alana ihtiyaç duyduğu zaman Alan Seçim Aracı' nı başlatır. Bu araç bir nokta seçimi ile başlar. Gösterdiğiniz ... aşamada sağtuş işlemi iptal eder. Eğer gösterdiğiniz noktayı çevreleyen bir ...
Jan 23, 2020
Labels: qa=ok
Comment: Re: Boru Sil (PORTAL > Boru Sil)
... Düzenleme yapılmış, alan seçim aracı linki verilmiştir.. ZZZ
Jan 13, 2014 - Comments
Page: NETCAD 6 | Alan Sor (PORTAL)
... Alan Sor Alan Seçim Aracı (?) ile seçilen alana ait bilgileri raporlar. Değerler proje ve 2 ...
Nov 04, 2014
Labels: qa=ok
Page: Alan Sor_RU (ENGLISH)
... Alan Sor Alan Seçim Aracı (?) ile seçilen alana ait bilgileri raporlar. Değerler proje ve 2 ... köşe sayısı da sorgu sonucunda görülür. Kısayol tuşu CtrlA 'dır Alan ...
Jan 23, 2020
Labels: qa=ok
Page: Netcad 7 | Alan Sor (PORTAL)
... Alan Sor Alan Seçim Aracı (?) ile seçilen alana ait bilgileri raporlar. Değerler proje ve 2 ... köşe sayısı da sorgu sonucunda görülür. Kısayol tuşu CtrlA 'dır Alan ...
Jan 02, 2019
Labels: qa=ok
Page: Boru Sil (PORTAL)
... Bir veya birden çok borunun silinmesini sağlayan işlemdir.  Bu işlemde Alan Seçim Aracı (?) kullanılabilir. Borular silinirken şebekenin yapısı korunur, silinecek borular ile ilişkili ...
May 16, 2019
Page: Alan Sor (PORTAL)
... Alan Sor Alan Seçim Aracı (?) ile seçilen alana ait bilgileri raporlar. Değerler proje ve 2 ... köşe sayısı da sorgu sonucunda görülür. Kısayol tuşu CtrlA 'dır Alan ...
Jan 11, 2019
Labels: qa=ok
Page: NETSURF 7 | Eğri Temizle (PORTAL)
... amacına yöneliktir. Eğri temizleme işlemi için temizlenecek alanın mutlaka kapalı alan olmasına gerek yoktur, işleme girildiğinde Alan Seçim Aracı (?) faydalanarak temizleme işleminin yapılacağı alan seçimi yapılır. Temizlenen eğriler tamamen silinmiş olmazlar ...
Nov 25, 2014