Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Makro Oluştur

 

Makro Oluştur penceresi, genel amaçlı bir araçtır. Bir veri kaynağından gelen verilerden bir ifade oluşturulmasını sağlar. Bu ifadenin sonucu Sayısal veya Alfa Sayısal olabilir. Örneğin; etiket veya tematik harita oluşturacağımız zaman bu araç ile ifade sorulur. İfadenin sonucuna göre etiket ya da tematik harita yapılır.

İfadelerde kullanılabilecek değerler veri kaynağına bağlı olmakla birlikte genel olarak tablodaki yapıdadır.

BaşlıkAçıklama
SayısalTablonun sayısal kolonları
AlfaSayısalTablonun alfa sayısal kolonları

Geometri Değerleri

Geometrinin alan, uzunluk, başlangıç koordinat gibi değerleri
Obje DeğerleriObjelere ait tabaka, hat tipi, kalınlık, nokta adı gibi değerler
DiğerBilgisayar, tarih, saat, kullanıcı gibi değerler