Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Excel Rapor Şablonu Oluşturma

Her rapor şablonunda bir metaveri olmalıdır. Bu metaveri ile raporun adı, sıralama ölçüsü var ise kayıt filtresi gibi detaylar verilir.

Metaveri

Metaveri olarak tanımlanan Excel raporunun alınabileceği verilerin bulunduğu editör ya da veritabanıdır. Nokta Editörü (?), Parsel Editörü (?), Malik Bilgileri (?), Nettop Raporlar (?) gibi farklı modüllerde bulunan kullanıcı tanımlı rapor oluşturabilmek için gerekli metaveri sağlayıcılardır.

Mevcut bir veritabanı üzerinden oluşturulan rapor şablonu C:\Users\kullanici.adi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates\Netcad\Reports\tabloadi dizininde bulunmalıdır. Bu dizin içerisine ilgili tablo üzerinde fare sağ tuş 'Rapor Al', 'Şablon Dizinine Git' ile ulaşılarak şablon buraya kopyalanarak rapor alınabilir.

Rapor Kayıtlarının Tanımlarının Oluşturulması

Veriler Nettop (?) modülünde olduğu gibi bir veritabanı bağlantısından alınıyor ise, veritabanı içerisinde kolon isimleri '#' ile başlayan değişkenler ile tanımlanmalıdır. Örnek olarak blok tablosu içerisindeki verilerin raporu alınmak istendiğinde Excel içerisindeki kolon ifadesi öncelikle tablo adı ardından kolon adı olarak yazmalıdır. '#BLOK.BADANO' blok numaralarını, '#BLOK.BLOKALAN' ise blok alan değerlerini yazdırmaktadır.

İlişkili Tablolardan Rapor Şablonu Oluşturma

İlişkili tablolar arası rapor alma işlemlerinde rapor şablonları içerisinde öncelik ana tablo kolonları ardından ilişkili tabloya ait kolonlar Excel şablonunda bulunmalıdır. Örnek olarak BLOK ve BLOKPARSEL tabloları arasında ilişki mevcuttur. Kolon içerisinde bu yazım ilişkili tablodan alınacak bilgi ise #BLOKPARSEL.BLOKPARALAN şeklinde olmalıdır.

Excel Şablon Formatına Özel Kurallar

  • Template sayfası, xls dosyasının ilk sayfası olmalıdır
  • Değişken, hücrenin tamamı değil de bir cümle içinde ise değişken isminden sonra boşluk bırakılmalı örn: "#ABC 'den az, #ACC'den çok" ^dogru ^hatalı
  • İmaj değiskenleri "#IMG_" ile başlamalıdır
  • Bir değişken begin ve end index kullanıyorsa max 2 instance olabilir.
  • Begin-end index kullanılan bir tag varsa, o level içindeki tüm taglar için begin-end indeksi ayni olmalıdır.
  • Hücrenin başındaki " '= " ler " = " ile değitirilir. Formül içinde tag kullanabilmek için gereklidir.
  • #TabloAdi.NC_End_Mark isimli özel değişkenler, raporda alt bölümlerin (master-detail gibi) sınırlarını belirlemek için kullanılır ve rapor sonucunda görünmezler.