Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

'Alt' Kısayolları

Netcad 6.0 GIS ile gelen yeniliklerden biri olan 'Alt' tuşu ile menülere ve alt işlemlere ulaşma kolaylığıdır. Klavyeden 'Alt' tuşuna basıldığında kullanıcının fare kullanmadan klavye ile ulaşabileceği kısayollar görüntülenir.

Örnek olarak; 'Alt' tuşuna basıldığında 'F' tuşu ile Uygulama Menüsü açılır. Alt işlemlere ulaşmak için ekranda gösterilen tuş girişleri yeterlidir.

Bu yeni özellik ile birlikte fareden bağımsız birçok işleme kısa yollarla ulaşmak mümkündür.