Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çoklu Doğru

Çoklu Doğru çok kırıklı çizgidir ve kırık sayısında bir sınır yoktur. Tek bir çizgi tipi ve tek bir kalınlık alabilir.

Kısa yol tuşu Ctrl+C’dir.

Doğru koordinatları Nokta Seçim aracı (?) ile verilirler. Önceki noktalardan birisi yeniden gösterilerek iptal edilebilir. Bu şekilde son noktayı da yeniden gösterebilirsiniz.

Nokta Seçimi sonlandırılarak veya ilk noktayı yeniden göstererek işlem biter. Bitince bir dialog açılır ve seçenekler sorulur. Seçenekler yardımıyla isternirse kapalı ve taralı alan objesi de oluşturabilirsiniz. Bu dialoğun açılması isteğe bağlıdır ve Genel Ayarlardan değiştirebilirsiniz.

Objeler işlem bitiği zamanki aktif tabaka ve çizgi tipinde oluşurlar.

Genel özellikleri;

  • İsim verilebilir,

  • Çoklu doğruları oluşturan kırıklar üzerinde bir kaç yöntem ile ekleme, silme ve değiştirme yapılabilir.

    • Edit işlemi (?) ile işaretleyerek,
    • Çoklu Doğru Köşesi Sil (?) ile,
  • B-Spline ya da Tension Spline Yumuşatma işlemi yapılabilir. Obje Özellikleri (?) işlemi ile Yumuşatma işlemi daha sonra iptal edilebilir ya da kırıklı bir çizgi yumuşatılmış hale getirilebilir.

Çoklu Doğruya Çevir (?) işlemi ile var olan çizgi ve diğer çoklu doğrular çoklu doğruya çevrilebilirler.