Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tablo Filtreleme ve Süzgeç İşlemleri

1. Filtre uygulama işlemi için düşey menüde yer alan Referanslar altında işlem yapmak istediğiniz tabloya fare sağ tuş ile açılan menüden Tablo işlemine giriniz. İşlemin ardından görüntülenen tabloda her hangi bir yerinde fare sağ tuşa basınız ve açılan menüden Filtre Editörü işlemine giriniz. 

2. Açılan Süzgeç Editörü penceresinde + butonuna basınız ve eklemek istediğiniz kriterlere göre filtreleme kurallarını belirleyiniz. Birden fazla kriter belirlenebilmektedir. Belirttiğiniz kriterlere göre filtreleme işlemini onaylamak için Tamam butonuna basınız.

3. Filtreleme sonuçlarını tablo üzerinde gözlemleyiniz. Örnek uygulama için belirtilen filtreleme kriterine göre sadece Formasyon adı SELİMİYE olan kayıtların listelendiğini gözlemleyiniz. Filtreleme işlemini iptal etmek için tablo altında bulunan “x” butonuna basabilirsiniz.

4. Tablo filtreleme işlemlerinin, tablo ile birlikte CAD ekranda da gerçekleştirilmesini sağlamak için Süzgeç işlemi tanımlanmıştır. Süzgeç işlemi ile belirtilen kriterlere göre veritabanı tablosunda ve grafik ekranda filtreleme işlemleri yapılabilmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için Referanslar altında bulunan ilgili tabloya fare sağ tuş ile açılan menüden Özellikler işlemine giriniz.

5. Açılan Referans Özellikleri penceresinde Tablo sekmesi altında Süzgeç sekmesine giriniz.

 Referans Özellikleri | Süzgeç hakkında detaylı bilgi için (question)


6. “Ve” bağlacı üzerinde tıklandığında farklı bağlaç türleri ve bir takım işlemlerin yer aldığını gözlemleyiniz. Bu bağlaçlardan sorgulama işlemi için gerekli olan seçilir ve yan tarafında yer alan + butonu ile koşul belirlenecek satır eklenir.

7. Eklemek istediğiniz sorgulara göre süzgeç kurallarını belirleyiniz. Birden fazla sorgu belirlenebilmektedir. Belirttiğiniz kriterlere göre süzgeç işlemini onaylamak için Tamam butonuna basınız.

8. Belirtilen sorgulara göre grafik ekranda ve tablo üzerinde süzgeç işleminin gerçekleştirildiğini gözlemleyiniz. 

9. Yapılan süzgeç işlemini iptal etmek için ilgili tabloya ait Referans Özellikleri penceresi Süzgeç sekmesinde yer alan sorguları “x” butonuna basarak kaldırınız ve Tamam ile işlemi sonlandırınız.

10. Kolon bazında filtreleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Veri tabanında kolon seçici özelliğini kullanarak ilgili tablodaki görmek istemediğiniz veya oluşturulan raporlarda gözükmemesini istediğiniz kolonları gizleyebilirsiniz. Bu işlem için ilgili tabloda fare sağ tuş ile açılan menüden Kolon Seçici işlemine giriniz. 

11. Gizlenmesi istenilen kolonları, fare sol tuş ile tutup sürükleme işlemi ile ekranda açılan Özelleştirme penceresine yerleştiriniz.

12. İşlem sonrasında ilgili kolonların veritabanı tablosunda filtrelendiğini gözlemleyiniz. İşlemin iptali için ilgili kolonları tekrar eski yerlerine geri sürükleyip bırakabilirsiniz.

  • No labels