Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veritabanı Tabloları İçeriğindeki Kolonların Doldurulması

1. Referanslar altına eklenen Formasyon, Fay ve Sondaj tablolarının kolon doldurma işlemlerinde çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerden biri tablolara serbest yöntem ile bilgi girişidir.

Referanslardan ilgili tablo üzerinde sağ tuş ile açılan menüden Tablo işlemi seçilir ve tablo üzerinde doldurulmak istenilen kolona veriler girilir. Örnek uygulama için FORMASYON tablosunda aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen şekilde bilgileri satır hücrelerine giriniz. Tüm bilgiler girildikten sonra Kaydet butonu ile veritabanını kaydediniz.

2. Kolon doldurma işlemi için kullanılabilecek diğer bir yöntem ise obje özellikleri kullanarak tablo kolonu doldurulması işlemidir. Bu işlemi kullanarak fay tablosunda uygulama yapmak için Giriş / Obje Özellikleri işlemine giriniz ve işlemin devamında ekrandan fay çizgisini seçiniz. Açılan Obje Özellikleri penceresinde FAY sekmesinde ilgili faya ait verileri giriniz ve Değişiklikleri Uygula butonu ile işlemi tamamlayınız. Burada girilen veriler veritabanında fay tablosuna kaydedilecektir. Aynı işlemleri diğer fay çizgisi için tekrarlayınız.

Obje Özellikleri hakkında detaylı bilgi için (question)


3. Kolon doldurma işlemi için diğer bir yöntem olarak Analiz / Overlay / Kolon Doldur işlemi de kullanılabilmektedir. Uygulama kapsamında sondaj tablosunda yer alan Tür kolonunu doldurmak için Kolon Doldur işlemine giriniz.  Açılan KOLON DOLDUR penceresinde Spatial veri kaynağı yanında bulunan “” butonuna basınız. İşlemin devamında açılan Veri Kaynağı penceresinde Spatial Veri Kaynağı seçiniz ve Bağlantı adı JEOLOJI, Tablo adı SONDAJ olarak belirtiniz ve Tamam ile pencereyi kapatınız.

Kolon Doldur hakkında detaylı bilgi için (question)


4. KOLON DOLDUR penceresinde Kolon Adı bölümünü TUR seçiniz ve Makro Metni bölümüne “Maden Sondajı” yazınız. Tamam ile işlemi sonlandırınız.

5. Referanslar altında bulunan SONDAJ tablosunda sağ tuş ile açılan menüden Tablo işlemine giriniz. İlgili tabloda Tur kolonuna ait tüm alanlarda bir önceki adımda belirtilen Makro Metni değerinin yazıldığını gözlemleyiniz.

6.SONDAJ tablosunda serbest veri giriş yöntemi ile her bir sondaj için Derinlik kolonu altındaki alanlara derinlik bilgilerini giriniz ve kaydediniz.

7. Grafik ekran üzerinde bulunan yazı objelerinin veri tabanı içerisine aktarılarak kolon doldurma işlemleri yapılabilmektedir. Bu işlem için öncellikle Katman Yöneticisinde + butonuna basınız ve FOSİL_ADI isminde yeni bir tabaka oluşturunuz.

8. Oluşturmuş olduğunuz tabaka aktif durumda iken, Giriş / Yazı işlemine giriniz ve cad ekranda formasyon alanlarınızın içinde olacak şekilde fosil isimlerini ekleyiniz.

9. Analiz / Overlay / İçindekinden Bilgi Al işlemine giriniz. 

İçindekinden Bilgi Al hakkında detaylı bilgi için (question)


10. Açılan İÇİNDEKİNDEN BİLGİ AL penceresinde Spatial Veri Kaynağı – İşlem Sınıfı yanında bulunan “…” butonuna basınız. Açılan Veri Kaynağı Seçin penceresinde Spatial Veri Kaynağı butonunu seçiniz ve seçim sonrası aktif olan alanda Bağlantı Adı bölümünü JEOLOJI, Tablo Adı bölümünü FORMASYON olarak belirleyiniz ve Tamam butonu ile pencereyi kapatınız.

11. İÇİNDEKİNDEN BİLGİ AL penceresinde Spatial Veri Kaynağı – Bilgi Sınıfı yanında bulunan “…” butonuna basınız. Açılan Veri Kaynağı Seçin penceresinde Cad Veri Kaynağı butonunu seçiniz ve seçim sonrası aktif olan alanda Ekrandan Seç komutunu aktif yapınız ve Obje Filtresi bölümünde sadece Yazı objesini seçiniz. Tamam butonu ile pencereyi kapatınız.

12. İÇİNDEKİNDEN BİLGİ AL penceresinde Değer Türü İlk değer, Kolon Adı FOSIL olarak belirleyiniz. Makro Değeri bölümünde yer alan “…” butonuna basılarak açılan pencerede Obje / metni bölümüne çift tıklayarak makrosunu oluşturunuz ve Tamam butonu ile pencereyi kapatınız.

13. İşlemlerin sonunda İÇİNDEKİNDEN BİLGİ AL penceresini Tamam butonu ile kapatınız. İşlemin devamında seçim süzgecinde sadece Yazı aktif olacak şekilde Tümünü Seç butonuna basarak  CAD ekranındaki tüm fosil yazılarının seçilmesini sağlayınız ve sağ tuş ile işleme devam ediniz.

14. Yapılan İşlem sonunda fosil isimlerinin CAD ekranından okunarak FORMASYON tablosunda ilgili alanlara yazıldığını gözlemleyiniz.

  • No labels