Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lookup (Açılır Liste) Tanımlama İşlemleri

1. Araçlar / Veritabanı / Veritabanı Yönetimi işlemine giriniz. Açılan Veritabanı Yönetimi penceresinde Bağlantılar / JEOLOJI / Tablolar bölümüne fare sağ tuş ile açılan menüden Yeni Tablo Ekle işlemine giriniz.

2. Açılan Tablo Türü Seçin penceresinde tablo adını LISTE giriniz, tablo türünü Veri Tablosu seçiniz ve Tamam ile işlemi sonlandırınız. 

3.  Açılan Tablo Düzenle penceresinde Yeni Kolon ekle butonuna basınız ve Kolon adı ID veri türü Tam Sayı olacak şekilde yeni kolon ekleyiniz. Eklenen satıra fare sağ tuş ile açılan menüden Birincil Anahtar olarak tanımlayınız.

4. Yeni Kolon butonuna basarak fay tür bilgilerini tutacak TUR, ADI ve LITOLOJI adında, Metin veri türünde yeni kolonlar ekleyiniz ve Tamam ile işlemi sonlandırınız.

5. Veri tablosu için gerekli kolon işlemlerin tamamlanmasının ardından Veri tabanı Yönetimi penceresindeki JEOLOJI / Tablolar / Veri Tablosu / LISTE üzerinde sağ tuşla açılan pencereden Tablo Verisini Görüntüle butonuna basınız.

6. İşlem sonrası açılan liste penceresinde + butonu ile yeni satır ekleyiniz ve gerekli verileri yazarak Kaydet butonu ile kaydediniz ve pencereyi kapatınız.

7. Lookup veri tablosu hazırlama işlemi sonrasında Spatial tablolara Lookup tanımlama işlemi yapılması gerekmektedir. Bu işlem için Veritabanı Yönetimi penceresinde Netcad Spatial altında bulunan FAY tablosu TUR kolonuna, FORMASYON tablosu ADI ve LITOLOJI kolonuna fare sağ tuş ile açılan menüden Lookup Tanımla işlemini sırasıyla uygulayınız.

8. İşleme girildiğinde açılan Lookup Tanımı penceresinde tüm tanımlamalar için Tablo LISTE, Değer Kolonu ID olacak şekilde seçim yapınız. Görüntü Kolonu seçimi için ise Turu için TUR, Adı için ADI, Litoloji için LITOLOJI seçiniz ve işlemlerinizi Tamam butonu ile sonlandırınız.

İlgili kolona ait Lookup tanımı kaldırılmak istendiğinde Look Tanımı penceresinde bulunan Aktif butonu pasif yapılarak işlem gerçekleştirilebilir.

9. İşlemler sonunda, veritabanı tablonuzu görüntüleyerek oluşan lookup tanımlarını gözlemleyiniz.


  • No labels