Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sayısallaştırma İşlemi Kullanılarak Veritabanı Bağlantılı Çizimlerin Yapılması

1. Sayısallaştırma kalemi kullanarak veri tabanı bağlantılı çizimleri yapabilmek için ilgili sayısallaştırma kalemine sağ tuş ile Sayısallaştır işlemi seçilir ve çizim işlemleri gerçekleştirilir. Sayısallaştırma Sihirbazında KALEMLER altında bulunan Sondaj kalemine fare sağ tuş ile açılan menüden Sayısallaştır işlemine giriniz.

2. Sayısallaştırma işlemi aktif iken fare sol tuş ile sondaj noktalarını proje ekranınıza ekleyiniz. İşlem sırasında açılan Nokta özellikleri penceresinde sondaj kuyusuna ait (Z) bilgisini giriniz.

3. Sayısallaştırma işlemi sonrasında eklediğiniz sondaj noktalarına ait koordinat bilgilerinin (x,y,z) veritabanına otomatik olarak eklendiğini gözlemleyiniz.

Sondaj kuyularını temsil eden nokta objelerinin boyutlarını değiştirmek ve objelere sembol atamak için Referanslar altında bulunan SONDAJ tabakasına çift tıklayınız. Açılan Tabaka Özellikleri penceresinde Nokta sekmesini açınız. Açılan sekmede sembol seçimi ve nokta büyüklüğü ayalarını düzenleyiniz ve Tamam ile işlemi sonlandırınız.


  • No labels