Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Veritabanı ile İlişkili Sayısallaştırma Kalemlerinin Tasarlanması

1. Düşey menü üzerinde Sayısallaştırma sekmesini açınız. Sayısallaştırma sekmesinde boş alan üzerinde sağ tık ile açılan menüden Tanımlar / Tanım dosyası ekle işlemine giriniz. Açılan Tanım Dosyası Seçin penceresinde JEOLOJI.ODF adında sayısallaştırma dosyası oluşturarak proje dizininize kaydediniz.

2. Sayısallaştırma Sihirbazı bölümüne eklenen Jeoloji tanımına fare sağ tuşla ile açılan listede Ekle işlemine giriniz. 

Sayısallaştırma Sihirbazı hakkında detaylı bilgi için (question)


3. İşlem sonunda açılan Yeni Ana Başlık Ekle penceresinde eklenecek başlık ismini KALEMLER yazınız ve Tamam butonu ile işlemi sonlandırınız.

4. Jeoloji tanımının altına eklenen KALEMLER üzerinde sağ tuşla açılan listeden Ekle işlemine giriniz. Açılan Yeni Alt Başlık Ekle penceresinde alt başlık adı FORMASYON yazınız obje tipi Alan seçiniz ve Tamam ile işlemi sonlandırınız.  Alt başlıklar oluşturulurken tablolara uygun obje tiplerinin seçilmesine dikkat edilmelidir.



5. İşlem devamında açılan Sayısallaştırma Sihirbazı: Obje Tipi penceresinde Sınıf FORMASYON seçiniz GIS Bağlantısı Var olarak belirtiniz ve Sonraki butonu ile sıradaki işleme geçiniz.

6. Açılan Sayısallaştırma Sihirbazı: Alan penceresini Bitir butonuna basarak kapatınız ve FORMASYON Sayısallaştırma kalemi oluşturma işlemini tamamlayınız.

7. Jeoloji tanımının altında yer alan KALEMLER üzerinde sağ tuşla açılan listeden Ekle işlemine giriniz. Açılan Yeni Alt Başlık Ekle penceresinde alt başlık adı FAY yazınız obje tipi Çizgi seçiniz ve Tamam ile işlemi sonlandırınız.

8. İşlem devamında açılan Sayısallaştırma Sihirbazı: Obje Tipi penceresinde Sınıf FAY seçiniz GIS Bağlantısı Var olarak belirtiniz ve Sonraki butonu ile sıradaki işleme geçiniz.

9. Açılan Sayısallaştırma Sihirbazı: Alan penceresini Bitir butonuna basarak kapatınız ve FAY Sayısallaştırma kalemi oluşturma işlemini tamamlayınız.

10. Jeoloji tanımının altında yer alan KALEMLER üzerinde sağ tuşla açılan listeden Ekle işlemine giriniz. Açılan Yeni Alt Başlık Ekle penceresinde alt başlık adı SONDAJ yazınız obje tipi Nokta seçiniz ve Tamam ile işlemi sonlandırınız.

11. İşlem devamında açılan Sayısallaştırma Sihirbazı: Obje Tipi penceresinde Sınıf SONDAJ seçiniz GIS Bağlantısı Var olarak belirtiniz ve Sonraki butonu ile sıradaki işleme geçiniz.

12. Açılan Sayısallaştırma Sihirbazı: Alan penceresini Bitir butonuna basarak kapatınız ve SONDAJ Sayısallaştırma kalemi oluşturma işlemini tamamlayınız.

13. Yapılan işlemler sonucunda Sayısallaştır sekmesinde FORMASYON, FAY, SONDAJ adında üç adet sayısallaştırma kalemi oluştuğunu gözlemleyiniz.

  • No labels