Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Belirginleştirme (Highlight) Tanımları

Obje seçimi sonrası belirginleştirme (highlight), çizgi kalınlığı rengi gibi stil tanımları değiştirilebilir.

Varsayılan Tanımı Değiştirme

Katman Yöneticisi altından + butonu ile _NC_HIGHLIGHT adında yeni bir katman oluşturulur.

Tabaka Özellikleri penceresinde sağ tuş yardımıyla Depodan Yükle seçeneği kullanılarak varsayılan (_NC_HIGHLIGHT.NLR dosyasından) tabaka renginin yüklendiği görülür.

Belirginleştirme rengi ve çizgi kalınlıkları değiştirildikten sonra, aynı pencerede sağ tuş yardımıyla Depoya Sakla işlemi kullanılarak yapılan değişikler kaydedilir.

  • No labels