Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Referanslar Altına Veritabanı Tablolarının Eklenmesi ve Geometri Türlerinin Tanımlanması

1. Düşey menü üzerinde Katmanlar sekmesi aktif iken Referanslar üzerinde fare sağ tuş ile açılan listeden Ekle / Spatial işlemine giriniz.

2.  Açılan Bağlantı Yönetcisi penceresinde Netcad Spatial dosyasını aktif ediniz ve Tamam ile işlemi sonlandırınız.

3. İşlem sonunda Referanslar / Kategori_1 altına spatial tabloların geldiğini gözlemleyiniz.

4. Referanslar altına eklenen spatial tablolara geometri türleri tanımlama işlemi tablo özelliklerinde yapılmaktadır. Bu işlem için Referanslar / Kategori_1 altında bulunan SONDAJ tablosuna sağ tıklayarak açılan listeden özellikler işlemine giriniz.

5. Açılan Referans Özellikleri penceresinde Tablo sekmesini açınız ve Geometri türü seçeneğini nokta olarak belirleyiniz. Tamam ile işlemi sonlandırınız.

6. Aynı işlemi FAY tablosu geometri türü: Çizgi, FORMASYON tablosu geometri türü: Alan olacak şekilde tekrarlayınız. İşlemler sonunda tabloların geometri türlerinin değiştiğini gözlemleyiniz.


  • No labels