Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CAD Tabanlı Objelerin Veritabanı ile İlişkilendirilmesi

1. Katman yöneticisinde sadece @FM ve 0 tabakasının gözü açık kalacak şekilde işleminizi gerçekleştiriniz.

2. Düşey menü / Sayısallaştırma sekmesinde sağ tuş ile açılan İlişkilendir işlemi, daha önceden oluşturulan CAD yapısındaki objelerin veritabanına aktarılmasını sağlar. Sayısallaştırma sekmesinde yer alan FORMASYON sayısallaştırma kalemine sağ tıklayınız ve açılan listeden İlişkilendir işlemine giriniz. 

3. İşleme girildiğinde FORMASYON tablosu ile ilişkilendirecek olan formasyon alanlarına ait CAD objelerini fare sol tuş ile ayrı ayrı seçiniz. Seçim işlemini tamamlamak için fare sağ tuş ile işlemi tamamlayınız.

4. İlişkilendirme işleminin sonunda CAD objeleri veritabanına aktarılmış olacaktır. Aktarılan verileri veritabanında görüntülemek için Düşey Menü / Katmanlar sekmesini aktif yapınız. Referanslar altında bulunan FORMASYON 'a fare sağ tuş ile açılan menüden Tablo işlemine girerek Veritabanı üzerinde FORMASYON tablosunun içeriğini görüntüleyiniz. Daha önce kolon özelliği tanımlanan ALAN kolonunun otomatik olarak hesaplanıp doldurulduğunu gözlemleyiniz.

2. Yöntem: CAD tabanlı çizimlerin Obje Değiştir yöntemi kullanılarak Veritabanı ile ilişkilendirilmesi

1. CAD çizimlerinin veri tabanı ile ilişkilendirilmesi işleminde Toplu Obje Değiştir yöntemi kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem için Düzenle / Toplu Obje Değiştir butonuna basınız. Açılan seçim süzgeci penceresi yardımıyla ekrandan FAY_DOĞRULTU tabakasına ait fay çizgisini seçiniz ve fare sağ tuş ile seçim işlemini sonlandırınız.  Açılan Obje Özellikleri penceresinden GIS Sınıfı FAY, Tabaka FAY_DOĞRULTU seçiniz ve Değişiklikleri Uygula butonuna basınız.

Toplu Obje Değiştir hakkında detaylı bilgi için (question)


2. İlişkilendirme işlemi yapılan fay objesine ait verilerin fay tablosunda görüntülenebilmesi için düşey menüde yer alan Referanslar altındaki FAY tablosunda sağ tuşla açılan menüden Düzenlemeyi Bitir işlemini seçiniz. Açılan pencerede Tamam ile işlemi sonlandırınız. 

3. Aynı işlemleri FAY_BİNDİRME tabakasına ait fay çizgisi için tekrarlayınız. Düzenle / Toplu Obje Değiştir butonuna basınız. Açılan seçim süzgeci penceresi yardımıyla ekrandan FAY_BINDIRME tabakasına ait fay çizgilerini seçiniz ve fare sağ tuş ile seçim işlemini sonlandırınız.  Açılan Obje Özellikleri penceresinden GIS Sınıfı FAY, tabaka FAY_BİNDİRME seçiniz ve Değişiklikleri Uygula butonuna basınız.

4. İlişkilendirme işlemi yapılan fay objesine ait verilerin fay tablosunda görüntülenebilmesi için düşey menüde yer alan Referanslar altındaki FAY tablosunda sağ tuşla açılan menüden Düzenlemeyi Bitir işlemini seçiniz. Açılan pencerede Tamam ile işlemi sonlandırınız. 

5. Yapılan işlemler sonrasında Fay tablosuna ait verileri görüntülemek için Düşey menüde Referanslar altında yer alan FAY tablosuna sağ tıklayarak açılan menüden Tablo işlemini seçiniz. Faylara ait uzunluk verilerinin CAD ekranından alınarak otomatik olarak yazıldığını gözlemleyiniz.


  • No labels