Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kolon Özelliği Tanımlama İşlemleri

Grafik ekrandan veritabanı içerisine otomatik veri aktarımı yapabilmek için Veritabanı tablolarında ilgili kolonlara kolon özelliği tanımlanması gerekmektedir. Uygulamada, CAD ekranından formasyon alan bilgisi, fay uzunluk bilgisi, sondaj koordinat bilgileri ve Numara bilgisi alınacaktır. Bu sebeple belirtilen bu alanlar için kolon özelliği tanımlanmalıdır.


1. Kolon özelliği tanımlama işlemi için Araçlar / Veritabanı Yönetimi işlemine giriniz. Açılan pencerede Netcad Spatial dosyası altında bulunan FORMASYON tablosuna ait ALAN kolonuna fare sağ tuş tıklayınız. Açılan listeden Kolon Özellikleri işlemine giriniz.

2. Açılan Kolon Özellikleri penceresinde Değer ifadesi kısmında yer alan “…” butonuna basınız. Açılan Makro Oluştur penceresinde Geometri altında bulunan Alan makrosuna çift tıklayınız ve üst alana yazdırılmasını sağlayınız. İşlemi Tamam butonları ile sonlandırınız.

3. FAY tablosuna ait UZUNLUK kolonuna fare sağ tuş tıklayınız. Açılan listeden Kolon Özellikleri işlemine giriniz.

4.  Açılan Kolon Özellikleri penceresinde Değer ifadesi kısmında yer alan “…” butonuna basınız. Açılan Makro Oluştur penceresinde Geometri altında bulunan Uzunluk makrosuna çift tıklayınız ve üst alana yazdırılmasını sağlayınız. İşlemi Tamam butonları ile sonlandırınız.

5. SONDAJ tablosu için dört ayrı kolona özellik tanımlanacaktır. İlk olarak SONDAJ tablosu içindeki NO kolonuna fare sağ tuş ile açılan listeden Kolon Özellikleri işlemine giriniz.

6. Açılan Kolon Özellikleri penceresinde Değer ifadesi kısmında yer alan “…” butonuna basınız. Açılan Makro Oluştur penceresinde Obje altında bulunan Metni makrosuna çift tıklayınız ve üst alana yazdırılmasını sağlayınız. İşlemi Tamam butonları ile sonlandırınız.

7. SONDAJ tablosunda yer alan X_KOORD, Y_KOORD, Z_KOORD kolonları için aynı işlemleri sırasıyla Geometri altında bulunan Merkez X, Merkez Y, Merkez Z olacak şekilde makrolarını tanımlayınız.

  • No labels