Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Veritabanı Oluşturulması

1. Netcad 8.5 GIS içerisinde veritabanı tasarımı için Araçlar / Veritabanı / Veritabanı Yönetimi işlemi kullanılmaktadır. İşleme girildiğinde açılan Veritabanı Yönetimi penceresinde Yeni Bağlantı butonuna basınız. Açılan Veritabanına Bağlan penceresinde Veri Sağlayıcı Microsoft-Access File seçiniz. Oluşturulacak veri tabanı dosya adı ve dizin seçimleri için OpenFileEdit_New butonuna basarak Veritabanı dosya adını JEOLOJI giriniz ve kaydediniz. 

Veritabanı Yönetimi hakkında detaylı bilgi için (question)


2. Veritabanına Bağlan penceresinden Tamam butonuna basarak işleme devam ediniz. İşlem sonrasında oluşturulan veritabanı bağlantısının Veritabanı Yönetimi penceresine eklendiğini gözlemleyiniz. Bağlantılar altında bulunan Bağlantı1'e fare sağ tuş ile açılan listeden Bağlantıyı yeniden adlandır işlemini seçiniz ve yeni bağlantı adını JEOLOJI olarak değiştiriniz.

3. Bağlantılar / JEOLOJI / Tablolar üzerinde fare sağ tuş ile Yeni Tablo Ekle işlemine giriniz. Açılan Tablo Türü Seçin penceresinden tablo türü Netcad Spatial seçiniz, tablo Adı FORMASYON giriniz ve Tamam ile işleme devam ediniz.

  4. Açılan Tablo Düzenle penceresinde Yeni Kolon butonu ile yeni kolon tanımlamalarını gerçekleştiriniz. FORMASYON tablosu içerisinde yer alması istenilen tüm kolon tanımlamalarını, kolon adları ve veri türlerini dikkate alarak ekleyiniz.

Kolon tanımlama işleminde Türkçe karakter ve boşluk kullanılamaz.

 OBJECTID ve POLY alanları Netcad Spatial tablolarda otomatik olarak oluşturulur.

5.  Tüm kolonları doğru ekledikten sonra Tamam ile işlemi tamamlayınız. İşlem sonunda Veritabanı Yönetimi penceresinde JEOLOJI / Tablolar / Netcad Spatial altında FORMASYON tablosunun oluştuğunu gözlemleyiniz.

6. FAY tablosu için aynı işlem adımlarını takip ederek tablo ve kolon tanımlama işlemlerini gerçekleştiriniz.

7. Son olarak SONDAJ tablosu için de aynı işlem adımlarını takip ederek tablo ve kolon tanımlama işlemlerini gerçekleştiriniz.

8. Veritabanı tasarım işlemleri sonunda Veritabanı Yönetimi penceresini kapatınız ve projenizi kaydediniz.


  • No labels