Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Veritabanı Tasarımı

Veri tabanı; Birbirleriyle ilişkili olan verilerin sistematik yapıda bir düzen içinde tutulduğu yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir ve anlamlandırılabilir bilgiler topluluğudur.

İlişkisel veritabanı sistemi verilerin tablolarda satırlar ve sütunlar halinde tutulduğu  ve veri tutarlığını sağlayan bir sistemdir.


GIS yapısında oluşturulacak proje için Veritabanı tasarımı aşağıdaki gibidir. JEOLOJI adında Access(.mdb) bir Veritabanı dosyası oluşturulacaktır. Şemada belirtildiği gibi FORMASYON, FAY ve SONDAJ isimlerinde tablolar oluşturulup her bir tabloya alanlar (kolon) tanımlanacaktır.

  • No labels