Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Halihazır Proje Hazırlama Süreçleri Dersi


Dersin Tanımı

 'Halihazır Proje Hazırlama Süreçleri' sayısal arazi modeli oluşturma, düzenleme, BÖHBÜY (Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği)'e göre halihazır haritaların üretimi, güzergah, enkesit ve profil oluşturma konularını içerir.

Hedef Grup

Sayısal ortamda proje üreten tüm meslek gruplarına uygundur.

Dersin İçeriği

  1. Saha Ölçüm Verilerinin Projeye Yüklenmesi
  2. Sayısal Arazi Modeli Oluşturma ve Düzenleme
  3. Eşyükselti Eğrilerinin Oluşturulması ve Kot Yazdırma
  4. Güzergah Tanımlama
  5. Enkesit ve Profil İşlemleri

  • No labels