Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1C | Arazi Modelleme & Halihazır Haritalar & Hacim Hesapları Dersi


Dersin Tanımı

 'ARAZİ MODELLEME & HALİHAZIR HARİTALAR & HACİM HESAPLARI DERSİ' sayısal arazi modeli oluşturma, düzenleme, BÖHBÜY (Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği)'e göre halihazır haritaların üretimi, üç boyuta aktarımı ve hacim konularını içerir.

Dersin Kodu

1C 

Dersin Bağımlılığı

Hedef Grup

Sayısal ortamda proje üreten tüm meslek gruplarına uygundur.

Dersin İçeriği

  1. Saha Ölçüm Verilerinin Projeye Yüklenmesi
  2. Şevlerin Oluşturulması
  3. Sayısal Arazi Modeli Oluşturma ve Düzenleme
  4. Eşyükselti Eğrilerinin Oluşturulması ve Kot Yazdırma
  5. 3D Aktarım İşlemleri
  6. Güzergah Tanımlama
  7. Enkesit ve Profil İşlemleri
  8. Hacim İşlemleri

  • No labels