Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1B | Netcad İleri Seviye Projelendirme Dersi


Dersin Tanımı

'NETCAD İLERİ SEVİYE PROJELENDİRME DERSİ' proje süreçlerinde ihtiyaç duyulan topolojik veri düzenleme, veri üretimi ve yönetimi aşamalarında gerekli yardımcı işlemler ve detay konuları içerir.

Dersin Kodu

 1B

Hedef Grup

Sayısal ortamda proje üreten tüm meslek gruplarına uygundur.

Dersin İçeriği

Topoloji Düzenleme ve İleri Seviye Proje Yönetimi

  1. Topoloji İşlemleri
  2. Proje Düzenleme İşlemleri
  3. Veri Araçları
  4. İleri Edit ve Otomatik Yakalama Özellikleri
  5. İleri Seviye Konumsal Sorgular


Mimar İş Akışı Tasarımları

  1. İş Akışı Tasarımları
  2. İş Akışlarının Fonksiyonlara Dönüştürülmesi


  • No labels