Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kamulaştırma Dersi


Dersin Tanımı

'KAMULAŞTIRMA DERSİ' kanal, yol vb. projelerin kamulaştırma süreçlerinin mevzuatlara uygun yapıda hazırlanması, kamulaştırma projelerine ilişkin beyanname ve raporların oluşturularak proje çıktılarının alınması konularını içerir.Hedef Grup

Kamulaştırma projeleri üreten tüm sektörler, kamu kurumları , belediyeler, il özel idareleri , kamulaştırma ile ilgili çalışma yapan mühendislik bilimleri çalışanları (Harita Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Maden Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri vb.) serbest harita büroları, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yöneliktir.

Dersin İçeriği

  1. Netkamu Projesi Oluşturma ve Proje Hazırlık İşlemleri
  2. Sayısallaştırma İşlemleri
  3. Tapu Sözel Verilerinin Aktarılması
  4. Güzergah Bilgilerinin Oluşturulması
  5. İfraz Alanlarının (ABC) Belirlenmesi
  6. Parsel Bilgilerinin Düzenlenmesi ve Dengeleme İşlemleri
  7. Kamulaştırma Projelerinin Çıktıya Hazırlanması
  8. Beyannameler ve Kamulaştırma Raporlarının Hazırlanması
  • No labels