Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İmar Dağıtım Dersi


Dersin Tanımı

'İMAR DAĞITIM DERSİ' harita, imar ve kadastro projelerinin 3194 Sayılı kanunun 18. maddesine uygun olarak imar dağıtım işlemlerinin oluşturulma süreçlerini içerir.

Hedef Grup

İmar ve Kadastro ile ilgili haritacılığa ilişkin tüm sektörler, belediye harita ve imar müdürlükleri, kadastro müdürlükleri, serbest harita büroları, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Dersin İçeriği

  1. Tapu Sözel Verilerinin Aktarılması
  2. Kadastro Kayıtlarının Aktarılması
  3. İmar Kayıtlarının Aktarılması
  4. İmar ve Kadastro Kayıtlarının Düzenlenmesi
  5. İmar Dağıtım İşlemleri
  6. Dağıtım Sorguları ve Raporlar 

  • No labels