Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3A | İmar Uygulama Dersi


Dersin Tanımı

 'İMAR UYGULAMALARI DERSİ' harita, imar ve kadastro parsellerinin 3194 Sayılı kanunun 15. ve 16. Maddelerine uygun olarak oluşturulma süreçlerini içerir.

Dersin Kodu

3A 

Hedef Grup

İmar ve Kadastro ile ilgili haritacılığa ilişkin tüm sektörler, belediye harita ve imar müdürlükleri, kadastro müdürlükleri, serbest harita büroları, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Dersin İçeriği

  1. Netmap Projesi Oluşturma ve Hazırlık İşlemleri
  2. İmar Projelerinin Sayısallaştırılması
  3. Tescile Konu Olmayan Raporların Alınması
  4. Tescile Konu İşlemler (İfraz, Tevhid..vd.)
  5. Parsel Düzenleme İşlemleri (Alan Düzenleme, Yol Dengeleme..vd.)
  6. Dengeleme İşlemleri
  7. Tescile Konu Olan Raporların Alınması

  • No labels