Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2B | İleri Seviye GIS Projelendirme Dersi 


Dersin Tanımı

'İLERİ SEVİYE GIS PROJELENDİRME DERSİ' farklı CBS ve CAD verilerinin CBS projelerinde kullanımı, SQL, ileri seviye mekansal ve sözel sorgulama süreçlerini içerir.

Dersin Kodu

2B

Hedef Grup

Sayısal ortamda CBS yapısında proje yöneten tüm meslek gruplarına uygundur.

Dersin İçeriği

  1. GeoSpatial Verilerin Proje Süreçlerinde Kullanımı (SHP, TAB, MIF, E00, GML vb.)
  2. İleri Seviye Sorgu ve Filtre İşlemleri
  3. Farklı Formatlara Dönüşüm İşlemleri (Import-Export)

  • No labels