Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kazı Planı Tasarımı Dersi 


Dersin Tanımı

'KAZI PLANI TASARIMI DERSİ' bina, site, otopark, atık tesisleri vb. yapım işleri için gerekli, kazı/dolgu tasarımlarının oluşturulması, hafriyat hesaplarının yapılması süreçlerini içerir.

Hedef Grup

İnşaat, harita, orman, maden mühendislik bilimleri, hacim projesi yapan kamu birimleri, belediyeler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Dersin İçeriği

  1. Projeye Ait Kazı Tabanlarının Kotlarının Belirlenmesi
  2. Kazı Tabanlarının Şev Bağlantılarının Yapılması
  3. Kazı Tabanlarının Şev Geçişlerinin Birbirine Bağlanması
  4. Uygulama ve Kırmızı Kot Üretme İşlemleri
  5. Prizmatik ve Enkesitler Yöntemleri ile Hacim Hesapları
  6. Enkesit Çizim İşlemleri

  • No labels