Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Nokta Yakalama Araçları

Nokta Yakalama Araçları, Netcad' in CAD tabanına ilişkin özelliklerdir. Nokta tabanlı yazılımlara göre önemli farklardan bir tanesidir. Netcad' de çizim yapmak için mutlaka nokta gerekmez. Çizim işlemlerinde tam noktayı göstermek her zaman mümkün değildir. Yakalama Modları ile yeterince yakından gösterilen bir köşe koordinatı tam olarak yakalanabilir ya da yaklaşık gösterdiğiniz bir yerden çizginin orta noktası tam olarak hesaplanabilir. Bu şerit menü Nokta Seç istendiği zaman çıkar.

Referans katmanına eklenen objeler için "Obje Yakalanabilir" özelliğinin aktif hale getirilmesi halinde GIS objelerinde de yakalama araçları kullanılabilmektedir.

Otomatik Yakalama

Yalnızca Otomatik Yakalama açık olduğunda nokta, son nokta, uygulama noktası, kesişim, en yakın obje ve oluşturulmak istenen obje türüne göre objeye dik seçenekleri aktif olur. Seçilmek istenen obje üzerinde tüm yakalama işlemleri fare kursor gezintisine göre etkileşimli izlenip seçilebilmektedir.

Nokta, sadece nokta yakalar.

Son Nokta, tüm çizgisel ve alansal objelerin kırıklarını yakalar. İmleç yakalanacak kırığa yakın olmalıdır.

Orta Nokta, tüm çizgisel ve alansal objelerin kırıklarını yakalar. İmleç yakalanacak olan doğru parçasına dokunmalıdır. Orta Nokta açık ise doğrunun ortası yakalanır.

Uygulama Noktası, yazı, sembol, blok, daire gibi objelerin uygulama noktasını ya da merkezini yakalar.

Kesişim, iki çizginin kesişim noktasını yakalar.

En Yakın Obje, dokunduğunuz çizgisel objeye en yakın nokta yakalanır. Bu nokta daima çizgi üzerindedir.

Eksene Dik modu, ortogonal çizimler yapmak için kullanılır. İmleç daima yatay veya düşey hareket eder. Bu hareket sırasında diğer yakalama modları aktiftir. Ancak yakalanan noktanın düşey ya da yatay bileşeni kabul edilir.

Karelaj modunda, imleç daima verilen yatay ve düşey aralıktaki karelaj/gridde gezer. Bu aralığı değiştirebilirsiniz.

Yakalama Modları için kısa yollar vardır. Bu kısa yollar sayısallaştırma esnasında hız ve kolaylık sağlar. Varsayılan kısa yollar yandaki gibidir. Ancak siz ihtiyaçlarınıza göre bunu değiştirebilirsiniz.

F4; Nokta Yakala aç/kapa yapar. F4, aynı zamanda Son Nokta yakala aç/kapa yapsın istiyorsanız, F4 ilgili modu işaretlemelisiniz. Bir mod birden çok kısa yola dahil olabilir.
  • No labels