Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İleri Seviye Kavşak Projelendirme Dersi


Dersin Tanımı

'İLERİ SEVİYE KAVŞAK PROJELENDİRME DERSİ' KGM yol geometrik standartlarına uygun olarak kavşak tasarım süreçlerini içerir.

Hedef Grup

İnşaat ve harita mühendislik bilimleri, belediyeler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Dersin İçeriği

Kavşak Güzergahları ve Rakortman Tanımları

 1. Kavşak Güzergahlarının Tanımlanması
 2. Dever Tanımlama İşlemleri
 3. Rakortman Tanımlama İşlemleri
 4. Serbest Dever Tanımlama İşlemleri

Siyah ve Kırmızı Kot İşlemleri

 1. Modelden Enkesit Alma İşlemleri
 2. Alınan Enkesitler Üzerinde Plankote Noktalarının Detay Tespiti
 3. Düşey Tanım İşlemleri


Anayol Platform Tasarımı

 1. Platform Tasarımı
 2. Şev Tanımları ile Platform Kesitlerinin Üretilmesi
 3. Yol Modelinin Üretilmesi


Bağlantı Yollarının Eş Kotlar ile Entegrasyonu

 1. Kot Okuma İşlemleri
 2. Dever İşlemleri
 3. Platform Tasarımı
 4. Kesitlerin Üretilmesi
 5. Yol Modelinin Üretilmesi

 • No labels