Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şehir Planlama Uygulamaları Dersi

Dersin Tanımı

'ŞEHİR PLANLAMA UYGULAMALARI DERSİ' planlama süreçlerinin üç temel aşamasını oluşturan analiz, sentez ve imar planlama süreçlerinin 3194 Sayılı kanuna ve 2014 Yılı MPYY (Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği)'ne uygun olarak hazırlanması konularını içerir.

Hedef Grup

Kent planlama konusunda çalışma yapan tüm şehir plancıları, teknikerler, kent planlamaya ilişkin proje hazırlayan tüm sektör çalışanları, üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve eğitmenlerine yönelik hazırlanmıştır.

Dersin İçeriği

İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Mevzuatına Göre Oluşturulması

 1. Proje Parametrelerinin Oluşturulması ve Nüfus Bilgilerinin Hesaplanması
 2. Referans Verilerin Projeye Eklenmesi
 3. Plan Sayısallaştırma ve Düzenleme İşlemleri
 4. Plan Fonksiyon Alanlarının Tanımlanması
 5. Yapılaşma Hesapları ve Semboloji Tanımlamaları
 6. Donatı Kontrolleri
 7. Planların Çıktıya Hazırlanması ve Raporlamalar


Yerleşilebilirlik Analizi (Analiz & Sentez)

 1. Temel Topografik Analizler (Rölyef Haritası, Eğim, Bakı, Yükseklik Analizleri)
 2. Sentez İş Akış Modelinin Oluşturulması
 3. Topografik Yerleşilebilirlik Sentezinin Oluşturulması

 • No labels