Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4B | ENH Kamulaştırma Dersi


Dersin Tanımı

'ENH KAMULAŞTIRMA DERSİ' enerji nakil hattı projelerinin kamulaştırma süreçlerinin mevzuatlara uygun yapıda hazırlanması, ENH projelerine ilişkin beyanname ve raporların oluşturularak proje çıktılarının alınması konularını içerir.

Dersin Kodu

4B 

Hedef Grup

Kamulaştırma projeleri üreten tüm sektörler, kamu kurumları , belediyeler, il özel idareleri , kamulaştırma ile ilgili çalışma yapan mühendislik bilimleri çalışanları (Harita Mühendisleri vb.) serbest harita büroları, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yöneliktir. 

Dersin İçeriği

  1. ENH Projesi Oluşturma ve Proje Hazırlık İşlemleri
  2. Sayısallaştırma İşlemleri
  3. Tapu Sözel Verilerinin Aktarılması
  4. Güzergah Bilgilerinin Oluşturulması
  5. Direk Bilgilerinin Oluşturulması ve Otomatik Düzenleme İşlemleri

  • No labels