Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

11B | Jeolojik Katı Modelleme Dersi


Dersin Tanımı

'JEOLOJİK KATI MODELLEME DERSİ' sondaj veri girişi, sondaj analizleri, jeolojik yüzeylerin üç boyutlu katı modellenmesi jeolojik kesitlerin oluşturulması ve jeolojik çıktı ve raporların oluşturulması süreçlerini içerir.

Dersin Kodu

11B 

Hedef Grup

Madenciliğe ait proje üreten tüm yer bilimlerine ilişkin sektörlere yöneliktir. Maden, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri ve madene ilişkin proje hazırlayan tüm sektör çalışanları, üniversitelerin yerbilimleri bölüm öğrencileri ve akademisyenleri yöneliktir. 

Dersin İçeriği

  1. Litoloji Veri Girişi İşlemleri
  2. Karotlar ve Sondaj Verilerinin Değerlendirilmesi
  3. Topografya ve Fay İşlemleri
  4. Litoloji Yüzeylerinin Oluşturulması ve Katı Modelleme
  5. Jeolojik Kesitlerin Oluşturulması
  6. Raporlar ve Çıktı İşlemleri 

  • No labels