Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Havza Taşkın Modelleme Dersi 


Dersin Tanımı

'HAVZA TAŞKIN MODELLEME DERSİ' havza analizlerinin oluşturulması, yağış hesaplamalarına göre hidrograf hesaplarının gerçekleştirilmesi ve iteratif olarak hesaplanan taşkın pik debilerine göre taşkın analizlerinin oluşturulması konularını içerir.

Hedef Grup

Havzaların modellenmesi, taşkın debi hesapları ve taşkın analizleri ile ilişkili proje hazırlayan tüm sektör çalışanları, kamu kurumları, Meteoroloji, Hidrojeoloji, Jeoloji, Çevre, Ziraat ve İnşaat mühendisleri, yöneticiler, teknikerler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Dersin İçeriği

  1. Proje Oluşturma ve Arazi Verilerinin Yüklenmesi
  2. Havza ve Akış Kollarının Oluşturulması
  3. Yağış Alanlarının Oluşturulması ve Yağış Analizi
  4. Hidrograf Hesaplamaları
  5. Taşkın Analizi 

Video

Eğitimi tekrar izlemek için tıklayınız.

  • No labels