Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

9A | Kanalizasyon Çözümleri Dersi


Dersin Tanımı

'KANALİZASYON ÇÖZÜMLERİ DERSİ' kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı şebekelerinin mevzuatlara uygun olarak projelendirme süreçlerini, hidrolik hesaplar ve hesap çıktı konularını içerir. 

Dersin Kodu

9A 

Hedef Grup

‘Atıksu/Drenaj/Kanalizasyon’ ile ilgili proje üreten tüm sektörler, kamu kurumları, çevre ve inşaat mühendisleri, teknikerler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Dersin İçeriği

Kanalizasyon

 1. Kanalizasyon Projesinin Oluşturulması ve Parametrelerinin Tanımlanması
 2. Boru Hatlarının Sayısallaştırılması
 3. Debi Hesapları
 4. Hidrolik Hesaplar
 5. Hidrolik Hesap Sonuçları ve Proje Çıktıları


Yağmursuyu

 1. Yağmursuyu Şebeke Elemanlarının Sayısallaştırılması
 2. Havza Alanı ile Debi Hesapları
 3. Izgara Editörü İşlemleri
 4. Hidrolik Hesap İşlemleri
 5. Profil ve Şebeke Planı Çizimi
 6. Hidrolik Hesap Raporlarının İncelenmesi

 • No labels