Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şebeke Çözümleri Dersi

Dersin Tanımı

'ŞEBEKE ÇÖZÜMLERİ DERSİ' kapalı ve açık şebeke altyapı çözümlerine ilişkin proje süreçleri, hidrolik hesaplar ve hesap çıktı konularını içerir.

Hedef Grup

İçme suyu projeleri üreten kamu kurumları, inşaat ve içme suyu firmaları, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Dersin İçeriği

Açık ve Kapalı Şebeke Çözümü

  1. Proje Oluşturma ve Arazi Verilerinin Yüklenmesi
  2. Şebeke Hatlarının Sayısallaştırılması
  3. Şebeke Hidrolik Hesapları
  4. Hidrolik Kontrolleri
  5. Çıktı ve Raporlamaların Alınması

  • No labels