Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

8A | İsale ve Şebeke Çözümleri Dersi


Dersin Tanımı

'İSALE VE ŞEBEKE ÇÖZÜMLERİ DERSİ' terfili ve cazibeli isale hattı; kapalı ve açık şebeke altyapı çözümlerine ilişkin proje süreçleri, hidrolik hesaplar ve hesap çıktı konularını içerir.

Dersin Kodu

8A 

Dersin Bağımlılığı

Hedef Grup

İçme suyu projeleri üreten kamu kurumları, inşaat ve içme suyu firmaları, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Dersin İçeriği

Terfili ve Cazibeli İsale Hattı

  1. Arazi Verilerinin Yüklenmesi ve İsale Hattının Sayısallaştırılması
  2. Terfi Hattının Tanımlanması, Hidrolik Hesaplar ve Çözüm
  3. Cazibeli Hattın Tanımlanması, Hidrolik Hesaplar ve Çözüm
  4. Çıktı ve Raporlamaların Alınması


Açık ve Kapalı Şebeke Çözümü

  1. Proje Oluşturma ve Arazi Verilerinin Yüklenmesi
  2. Şebeke Hatlarının Sayısallaştırılması
  3. Şebeke Hidrolik Hesapları
  4. Hidrolik Kontrolleri
  5. Çıktı ve Raporlamaların Alınması

  • No labels