Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Karar Destek ve Modelleme Ortamı Olarak 3 Boyutlu Sanal Küre Yazılımı"

"3D Virtual Globe Software As Desicion Support and Modeling Environment"

Serdar SULTANOĞLU, Özgür BALCI, Serkan GAZEL

Netcad Yazılım A.Ş.

serdar.sultanoglu@netcad.com.tr, ozgur.balci@netcad.com.tr, serkan.gazel@netcad.com.tr

ÖZET

Bu bildiride, karar destek, kavramsal modelleme, benzetim ve görselleştirme amaçları ile kullanılabilecek 3 Boyutlu Sanal Küre Yazılımının geliştirilmesi sırasında elde edilen deneyimler anlatılmaktadır. Bu amaçla Harita Genel Komutanlığı (HGK) için geliştirilen 3 Boyutlu Sanal Küre Yazılımı projesinde elde edilen deneyimler paylaşılmaktadır. Bu projede, HGK bünyesinde bulunan raster, vektör ve yükseklik verilerini sanal küre üzerinde gösterme, kesintisiz 3 boyutlu arazi modeli oluşturup oluşan model üzerinde, Görünürlük Analizi, Kesit Alma, Harekat Planlama gibi işlemleri yapabilme, OGC WMS ve WFS standartlarında veri sunma ve bu standartlarda veri sunan uygulamalardan içerik alma ve Tehdit Analizi, Meteorolojik Analiz, Kayan Harita Sistemi gibi özel ihtiyaçlar için uygulama geliştirme arayüzü elde etme gibi konular gerçeklenmiştir.


Anahtar Kelimeler: 3B, Benzetim, CBS, Sanal Küre, Sayısal Yükseklik Modeli.

ABSTRACT

This paper explains experiences in development of 3D virtual globe software which can be used for decision support, conceptual modeling and simulation and visualization purposes. This software, which is developed for General Command of Mapping, contains solutions such as visualization of raster, vector and elevation data on virtual globe, generation of continuous terrain model and performing visibility analysis, profile generation, operations planning on this model, serving and consuming data compatible to OGC WMS and WFS standards and development of application programming interface for potential future requirements such as meteorological analysis, threat analysis, floating map system.

 

Keywords: 3D, Digital Elevation Model, GIS, Simulation, Virtual Globe