Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

12A | Mekansal Analizler ve Uzaktan Algılama Dersi


Dersin Tanımı

'MEKANSAL ANALİZLER ve UZAKTAN ALGILAMA DERSİ' mekansal yer seçimi kararları için gerekli olan analizlerin yapılması, birinci türev analizlerinin bir arada değerlendirilerek duyarlılık risk ve tehlike haritalarının oluşturulması: uydu görüntüleri kullanılarak uzaktan algılamaya ilişkin uygulamaların gerçekleştirilme süreçlerini içerir.

Dersin Kodu

12A 

Hedef Grup

Proje üretimine yönelik tüm sektörlerin ve harita, inşaat, orman, ziraat, maden, jeoloji ve hidrojeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar, teknikerler ve proje yöneticileri, akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yönelik olarak her meslek grubuna CBS proje süreçleri üzerinden gerçekleştirilir.

Dersin İçeriği

  1. Netcad Mimar
  2. İş Akış Modellerinin Tasarlanması
  3. Topografik, Hidrotopografik ve Çevresel Analizler
  4. Uzaktan Algılama Dersi 

Video

Eğitimi tekrar izlemek için tıklayınız.

  • No labels