Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netigma Mobil Uygulaması Nasıl Oluşturulur?

Uygulama Menüsü

Uyulama menüsü, Meta/MenuEditIframe.aspx?Scope=Mobile adresinden yönetilir. İlk Yapılması gereken işlem MAINMENU ve TOPMENU isimli menü başlıklarını oluşturmaktır. MAINMENU altına eklenen menü öğeleri uygulamanın ana menüsünde, TOPMENU ana başlığının altına eklenen menü öğeleri de üst açılır menüde görüntülenecektir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan BELNET SSL ve Netigma Mobil ifadeleri, Netigma uygulamasının parametre sunucu ayarlarından gelmektedir.

Ana Menü ve Üst Menü

 

MAINMENU altına eklenen menüler uygulama ana menüsünde görüntülenir. Menüler gruplanabilirler. Bunun için Menü Grup Metni özelliğine grup adı yazılmalıdır. 4.1 ile gelen yeniliklerden birisi, menü öğelerinin gruplara ayrılabilmesidir. Aşağıda görüldüğü üzere menü öğeleri Tapu, Belnet ve Örnek Grup isimli gruplar halinde gösterilmektedir. Gruplar arasında geçiş için sağa , sola kaydırma işlemi ile yapılır. Gruplama isteğe bağlıdır. Gruplama yapılmaz ise tüm öğeler "Ana Menü" başlığı altında toplanır. Menülerin grup bilgisinin nasıl eklendiği aşağıda açıklanacaktır. İşlem olarak Basit Web Bağlantısı seçilmeli ve uygun Url değeri girilmelidir. İmaj özelliği için Bootstrap Glypiconlar kullanılabilir. Bağlantıdaki uygun ikon adını İmaj özelliğine yazmak yeterlidir. Netigma uygulaması altındaki icons.html sayfasında yer alan ikonlar da kullanılabilir.

Sorgular

Mobil uygulamada kullanılacak sorgu hazırlanmalı ve menüsü yukarıda anlatıldığı gibi oluşturulmalıdır. geofenis_is objesi için hazırlanangeofenis_is.MobilFenisSorgu sorgusunun Url'si mgenelsorgu.aspx?Sorgu=geofenis_is.MobilFenis şeklinde olmalıdır. mgenelsorgu.aspx sayfası Netcad Online uygulamaları için sadeleştirilmiş özel bir sorgu sayfasıdır.

Sorgularda dikkat edilmesi gereken konular;

 • Sorguya çok fazla kriter eklenmemelidir.
 • Sorgulama editörü olarak seçilen editörler için tercihler basit tutulmalıdır. (Metin kutusu, Açılır liste, tarih saat editörleri vb.)
 • Sorgu sonucu koleksiyonunda çok fazla kolon olmamalıdır.

 

Sorgu sayfası ana menüye nasıl eklenir?. (Örn Fen İş Sorgu)

 

 • MAINMENU menüsüne yeni bir alt menü eklenir. 
 • Gösterim Adı "Fen İş Sorgu" oarak ayarlanır.
 • Menü Ana Grubu (yeni özellik) örn:Belnet olarak ayarlanır. Bu alan boş bırakılabilir. Boş bırakılmaz ise ana menü öğeleri burada verilen isimlere göre gruplu olarak gösterilir.  bkz: Menü Grupları Nedir? Nasıl Oluşturulur?
 • İmaj özelliğine doğrudan bir ikon seçilebilir ya da  Bootstrap glypiconları kullanılabilir. Netigma ana dizininde yer alan icons.html dosyasındaki font ikonlar kullanılması önerilir. 
  • Netigma ikonları örnek kullanımlar:
   • fa fa-search
   • fa fa-3x  fa-search (fa-3x ifadesi ikonun daha büyük görünmesini sağlar. 2x de kullanılabilir)
  • Bootstrap İkonları Kullanımı
   • glyphicon glyphicon-search
  • Doğrudan image eklemek için resim seçme editörü kullanılabilir. Bu kullanım mobil uygulamalar için önerilmez. Font ikonların kullanımı daha pratik ve hızlıdır.
 • İşlem özelliği için "Basit web bağlantısı" seçilmelidir ve hedef özelliği boş bırakılmalıdır.
 • Url bilgisine örn: mgenelsorgu.aspx?Sorgu=geofenis_is.MobilFenis ifadesi girilmelidir. Sorgu parametresi analaşılacağı üzere linke tıklandığında açılacak sorguyu belirler. 
 • SHOWDISTANCETRACK parametresi: url bilgisine prametre olarak SHOWDISTANCETRACK=true verilirse  (mgenelsorgu.aspx?Sorgu=geofenis_is.MobilFenis&SHOWDISTANCETRACK=true) sorgu sonucundan, cihazın bulunduğu konuma göre belirli mesafe içerisindeki kayıtlara ulaşmayı sağlayan bir kaydıraç kontrolü, sorgu sayfasının üstüne eklenir.


Sorgu sonuçları

Sorgu sonucuna eklenen kolonlar, listeye eklendiği sıra ile sorgu sonucu ekranında görüntülenirler. Sıradaki ilk kolon koyu görüntülenir. Her bir satırda alt alta 3 kolon görüntülenme editörleri ile görüntülenirler. Varsayılan ve Birleştirilmiş alan görüntülenme editörleri dışında editör kullanılması önerilmez. Bir kayda dokunulduğunda, üçüncü sıradan sonraki kolonlar ile birlikte tüm kolonlar, isim - değer şeklinde görüntülenirler. En fazla 250 kayıt görüntülenir.

İşlem Linkleri

Bilgi kartı, rapor ve harita gibi işlem linkleri sorgu sonucuna eklenebilir. İlgili satırda sağdan sola kaydır işlemi yapılırsa, işlem linkleri menüsü görünür. 3 den fazla işlem eklenmemesi önerilir Veri kolonlarına işlem vermek yerine (mahalle adına basit web bağlantısı işlemi vermek yerine), sql dışı sanal kolon eklenmeli ve basit web bağlantısı işlemi seçilmelidir.

Bağlantı verilebilecek sayfalar.

 • Bilgi Formu : mgenelbformu.aspx (bilgi kartı işlemi aşağıda açıklanacaktır)
 • Mobil Harita : mobilemap2.aspx
 • Dosya Listesi: MobileFileList.aspx :
 • Rapor : MobileReport.aspx

Sorgu Ekranı

sorgu ekranı

sorgu sonucu ve işlem linkleri

Bilgi Kartı

Sorgu Sonucuna Bilgi Kartı İşlemi Ekleme

Sorgu sonucundan bir kaydın bilgi kartını açabilmek için, sorgu sonucu koleksiyonuna web bağlantısı işlemi eklenmelidir. Web bağlantısının url özelliğine Mgenelbilgiformu.aspx yazılmalıdır. Web bağlantısı işleminin parametrelerine, KODU ve BFORM anahtarları eklenmelidir. (Netigma web uygulamasında olduğu gibi). BFORM parametresine değer olarak uygun bir form seçilmelidir. Seçilen formda çok fazla alan olmamasına dikkat edilmelidir.

 • Web bağlantısı işlemini var olan bir veri kolonuna eklemek yerine, yeni bir sql dışı sanal kolon eklemek uygun olacaktır.
 • Görüntüleme editörünün Metin özelliğine kısa bir metin (örn:detaylar) girilmelidir. Uzun metin seçilmesi görüntüyü bozacaktır.
 • Resim Yolu özelliğine Bootstrap Glypiconlar dan uygun bir ikon seçilmelidir. Seçilmezse uygulama varsayılan ikonu görüntüleyecektir. Bu durumda sorgu sonucunda yer alan işlemlerin hepsinde aynı ikon görüntülenir.

Bilgi Kartının Görüntülenmesi

Sorgu sonucunda bilgi kartı işlemi varsa, kullanıcı sola kaydır (swipe) işlemi ile bilgi kartı linkini görebilir. Linke tıkladığında web işlemine parametreew olarak (BFORM) netigma formu açılır. Formun masa üstü Netigma web uygulamalarındaki formlardan farkı yoktur. Formda mobil için uygun olabilecek basit form editörleri kullanılmalıdır. (Metin kutusu, açılır lste vb gibi.). Form içerisinde çok fazla alan olmamasına dikkat edilmelidir.

 

Dosya Ekleme ve Görüntüleme

Biilgi formuna dosya ekleme editörü eklenerek, ilgili kayda dosya eklenebilir.Bilgi formu ekranının üst kısmında yer alan dosya ikonuna tıklayarak daha önce eklenmiş olan dosyalara erişilebilir.

Harita İşlemleri

Sorgu Sonucundan Haritaya Gitme

Sorgu sonucundan haritaya gidebilmek için, sorgu sonucuna İşlemi Mobil Harita Linki olan bir bağlantı eklenmelidir. Metin özelliğinde Harita gibi kısa bir ifade kullanılmalı ve uygun bir bootstrap ikonu seçilmelidir. Katman özelliğine de Netcad Katman yöneticisinde görünen adı verilmelidir.

 

 

 

Kullanıcı işlem menüsünden Harita linkine tıklandığında Harita açılır ve ilgili katmandaki kayıt highlight edilir.

Harita açıldıktan sonra kullanıcı;

 •  üst menüde yer alan geri linkine tıklayarak sorgu listesine geri dönebilir
 • Üst kısımda yer alan mesafe kaydıracı ile yeni buffer bilgisi girebilir. (metre)
 • Bu yeni buffer bilgisi ile alt menüde yer alan "Katmanı Sorgula" ya tıklayarak yeni sorgu yapabilir.
 • Katman seçim listesinden yeni katman seçip, yeni sorgulama yapabilir.
 • Listede göster menüsüne tıklayarak haritadaki kayıtları listede görüntüleyebilir.

Haritadan Sorgulama

Sorgu sonucundan haritaya erişebildiği gibi, ana menüye de haritadan sorgulama başlatmak üzere, harita linki eklenebilir.Ana menüye eklenen Harita Linkinin url özelliğine, mobilemap2.aspx?SorguAdi=geofenis_is.MobilFenis değeri girilmelidir. Sorgu adı parametresi önemlidir. Hartia ilk açıldığında hangi katmanı sorgulayacağını ve sorgulama sonucunda bulunan kayıtların hangi netigma sorgusunda (listede göster linkine tıklandığında hangi sorguda açılacak?) gösterileceğini belirler.

Haritada geofenis_is katmanı sorgulanacak ve haritada seçilen aralıktaki geofenis_is tablosu kayıtları göstrerilecekse

 • Workspace de geofenis_is isimli bir katman olmalı.
 • geofenis_is netigma objesi netigmada olmalı.
 • Bu objete bağlı, mobil uygulamada kullanılacak bir sorgu olmalı. (örn;geofenis_is.MobilFenis isim önemli değil)
 • Sorgunun etiketinde Mobil ifadesi olmalı. (bu ifade var ise sorgu harita sayfasındaki katman seçme menüsünde görüntülenir.)

 

Harita Sayfası İşlemleri

 1. Menü: Ekranın altından yukarı doğru açılan menüden iki işlem yapılabilir. Katmanı Sorgula ile seçili katmandaki kayıtlar sorgulanır. Çizilen geometriler listede göster butonu ile sorgu sonucu sayfasında görüntülenir.
 2. Konumuma Git: Harita konumunu cihazın bulunduğu yere taşır.
 3. Konum seçim: Haritanın orta noktasında bulunan bu nokta sorgulanacak yeri seçmek için kullanılır. Her zaman haritanın tam ortasında yer alır. Harita yeniden konumlandırılarak, seçilen konum değiştirilebilir.
 4. Katman Seçim: Sorgulama yapılacak katman buradan değiştirilir. Netigma metasındaki Mobil etiketli sorgular burada listelenir. Sorgunun ana objesinin adı ile kayıtlı bir katmanın workspacede var olduğu varsayılır.
 5. Mesafe Seçim: Sorgulama yapılacak noktaya buffer vermek için kullanılır. Kaydıracın konumuna göre konum seçim ikonu merkezli bir daire büyüyüp küçülür. Bu dairenin içinde kalan kayıtlar sorgulanır.

 

Haritadan Koordinat Alma

Harita içerisinden seçilen bölgeye ait koordiantları almak için yandaki örnek bilgi kartı parametrelerini kullanabilirsiniz.mGenelBFormu.aspx?BFORM=geofenis_yol_yapim.YolKaplamaMobilYeniKayit&KODU=&mcoords=[COORD]

Örnek Haritadan Sorgulama Senaryosu Videolu Gösterim

Harita kendisine parametre olarak gelen sorgu adı ile ilk açıldığında, ekranın orta noktasında bir mark bulunur. Bu markın yerini değiştirmek için haritayı sağa sola kaydırarak hareket ettirmek gerekir. Harita hareket ettirildiğinde markın yeri değişir. (Sarı işaret ikonu, markın bir önceki pozisyonunu gösterir.) Üstteki mesafe seçim kontrolü ile, sorgulanacak dairesel alan daraltılıp genişletilebilir. (Tapu modülü hariç. Tapu modülünde mesafe seçim kontrolü devre dışı bırakılır). Uygun arama mesafesi seçildikten sonra, ekranın en alt ortasındaki menü butonuna , ardından katmanı sorgula butonuna tıklanır. Bu işlemin ardından, seçili dairesel alan ile kesilen ilgili katman geometriler işaretlenir. İstenirse konum ve buffer değiştirilip yeni sorgu yapılabilir ya da listede göster butonuna tıklayarak, sonuçlar mobil sorgu sonucunda görüntülenebilir.