Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Etiket Ekleme İşlemleri

1. Araçlar / Veritabanı Yönetimi butonuna basınız. Açılan Veritabanı Yönetimi penceresinde Bağlantılar / JEOLOJI / Tablolar / Netcad Spatial altında bulunan FORMASYON tablosuna fare sağ tuş ile açıdan menüden Tabloyu Düzenle işlemine giriniz.

2. Açılan Tablo Düzenle penceresinde Yeni Kolon butonu ile SIMGE adında ve Metin veri türünde yeni bir kolon ekleyiniz. Tamam butonu ile işlemi sonlandırınız.

3. Düşey menüde Referanslar altında bulunan FORMASYON tablosunda fare sağ tuş ile açılan menüden Tablo işlemine giriniz. Açılan veritabanı penceresinde Simge kolonuna ait alanlara ilgili formasyon simgelerini serbest yöntem ile giriniz. Kaydet butonuna basınız ve veritabanı penceresini kapatınız.

4. Simge verilerinin veritabanına giriş işlemi sonrasında FORMASYON tablosunda fare sağ tuş ile açılan menüden Özellikler işlemine giriniz. Açılan Referans Özellikleri penceresinde Etiket sekmesini açınız.

Referans Özellikleri | Etiket hakkında detaylı bilgi için (question)


5. Referans Özellikleri – Etiket sekmesinde düşey menüde yer alan Etiket Ekle butonuna basınız. Açılan Etiket Özellikleri penceresinde Etiket Özellikleri bölümünde yer alan “…” butonuna basınız.

6. Açılan Makro Oluştur penceresinde FORMASYON altında bulunan Simge makrosuna çift tıklayınız ve makro kodunu oluşturunuz. Pencereyi Tamam butonu ile kapatınız. 

7. Etiket Özellikleri penceresinde uygun yazı özelliklerini belirterek pencereyi Tamam ile kapatınız.

8. Referans Özellikleri penceresini Tamam butonu ile kapatınız ve ekranda veritabanında kayıtlı simgelerin formasyon alanlarına yazıldığını gözlemleyiniz.

  • No labels