Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fay Tampon Bölgesi Overlay (Çakıştırma) Analizi

Örnek uygulamada Tampon bölgeler içinde kalan HAFİK formasyonuna ait alanları ve alan miktarlarını gözlemlemek için Overlay analizi yapılacaktır.

Overlay hakkında detaylı bilgi için (question)


1. Analiz / Konumsal Analizler / Overlay butonuna basınız. Açılan OVERLAY penceresinde Spatial Veri Kaynağı (Katman-1) bölümünde yer alan “…” butonuna basınız. İşlem sonrasında açılan Veri Kaynağı Seçin penceresinde Spatial Veri Kaynağı butonunu seçiniz ve aktif olan bölümde Bağlantı Adı JEOLOJI, Tablo Adı FORMASYON seçiniz.

2. Veri Kaynağı Seçin penceresinde Süzgeç Değeri bölümünde yer alan “…” butonuna basınız. Açılan pencerede ilgili formasyonu belirten sorguyu belirtiniz ve Tamam butonu ile pencereyi kapatınız. 

3. OVERLAY penceresinde Spatial Veri Kaynağı (Katman-2) bölümünde yer alan “…” butonuna basınız. İşlem sonrasında açılan Veri Kaynağı Seçin penceresinde Spatial Veri Kaynağı butonunu seçiniz ve aktif olan bölümde Bağlantı Adı JEOLOJI, Tablo Adı TAMPON seçiniz. Tamam butonu ile pencereyi kapatınız.

4. OVERLAY penceresini Tamam butonu ile kapatarak işlemi tamamlayınız. İşlem sonunda Referanslar altına OVERLAY tablosunun oluşturulduğunu ve grafik ekranda tampon bölgeler içinde kalan Hafik formasyonuna ait alanların belirlendiğini gözlemleyiniz.

  • No labels